Plaatsen om samen te zijn

Verenigingen zijn belangrijk om mensen met elkaar te verbinden: ze zijn het sociale fundament van een gemeenschap. Om elkaar te kunnen ontmoeten zijn ruimten nodig om samen te gebruiken. In sommige kernen, maar vooral in het centrumdorp Beek is het droevig gesteld met de ontmoetingsruimten. Veel bestaande ruimten zijn gesloten. En de accommodaties die er wel nog zijn, zijn soms niet geschikt voor de Beekse verenigingen.

 

Wat kan en wil Progressief Beek daaraan doen?

 

  1. De gemeente draagt er zorg voor dat ook in Beek-centrum verenigingen hun activiteiten kunnen blijven uitvoeren. Dat hoeft niet door nieuwbouw; vaak kunnen bestaande accommodaties worden aangepast.
  2. De gemeente onderzoekt of het beheer van de verschillende maatschappelijke voorzieningen bij een onafhankelijke beheersstructuur kan komen, op afstand van de gemeente zelf. Als voorzieningen geschikt zijn voor regionale activiteiten zoals bijvoorbeeld De Haamen of Asta, dan zal de gemeente stimuleren dat ze ook als zodanig worden gebruikt.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.