Groeve Spaubeek: We werken veilig of we werken niet!

In de afgelopen raadsvergadering werd gediscussieerd over het toekennen van € 13.500 voor het 2528aanleggen van een stukje asfalt bij de groeve Bruls. Ook zal er dan een deugdelijke wasinstallatie geplaatst moeten worden, zodat de overlast voor de burgers tot een minimum beperkt wordt. Dit besluit steunt Progressief Beek uiteraard en wij zien de uitvoering liever gisteren dan vandaag.

Wij zijn het met iedereen eens dat deze kosten eigenlijk bij de uitbater thuishoren en niet bij de gemeente, maar de maatschappelijke overlast dient zo klein mogelijk te zijn. De grond die getransporteerd wordt moet schoon zijn en aan alle eisen van de wet voldoen.

Progressief Beek heeft ernstige twijfels of in de groeve geen schadelijke stoffen aan het daglicht komen in een mate die we nu niet kunnen inschatten. Hoeveel schadelijke stoffen zijn nog aanwezig? Wethouder Schoenmakers sprak in de commissie Grondgebiedzaken over een mogelijke chemische tijdbom en in de krant kon men zich ineens illegale stortingen van vervuild afval herinneren.

Pratend met mensen uit de omgeving en ook daarbuiten kwamen ons zaken ter oren die je liever niet hoort. Problemen die later aan het licht komen en als gevolgschade gekenmerkt zouden kunnen worden, denk maar aan het verven van legermaterieel met Chroom-6 verf en de verhalen rondom de Dupont fabriek in Dordrecht. Nee dat willen we niet en ik denk de heer Bruls ook niet.

Ik hoorde in de vergadering een opmerking van Het CDA maakte een opmerking richting vorige wethouder. Maar waar ging dit nu fout? Is dat bij deze wethouder, bij de vorige of bij deze coalitie?

Het moet niet uitmaken waartoe je behoort. Alle feiten wetend heb je als raadslid misschien niet genoeg geprobeerd je collega’s te overtuigen. Naar elkaar wijzen met een beschuldigende vinger heeft geen zin, in de eerste besprekingen kon de Raad niet beschikken over de gegevens die nu bekend zijn. Is de provincie hier verantwoordelijk voor mogelijk verkeerd genomen beslissingen? In de eerste besprekingen was niet duidelijk of er een gedegen onderzoek had plaatsgevonden, Progressief Beek en de Raad weten niet waar de vervuiling zich bevindt en kunnen niet uitsluiten of deze vervuiling zich inmiddels niet verplaatst heeft door het grondwater!

Waar zijn die rapportages gebleven? Heeft men er niet meer naar gekeken, of heeft men gewoon zitten slapen?

Progressief Beek vindt het in acht nemen van de veiligheid, van burgers en werknemers in en om de Groeve zó belangrijk, dat wij vinden dat gestopt moet worden met de afgravingen op de plek waar zich de vervuiling zou bevinden. Safety First.

Veiligheid niet alleen nu, maar moet ook voor de toekomst gewaarborgd zijn. Vanuit de plek waar zich nu chemische afval bevindt, mag geen verplaatsing plaatsvinden naar het nieuw aan te leggen natuurparkje. Betreden van dit parkje mag nooit een probleem geven.

NU niet en ook niet in de TOEKOMST. We werken veilig of we werken niet!

 

Saillant detail:

Ik (Dany) weet bijna zeker dat de Raad geen toestemming gegeven heeft om 20 extra reisbewegingen te maken. Toestemming is gegeven voor maximaal 30 bewegingen, en geen één meer.

 

Dany Pirson

Raadslid Progressief beek

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.