Tijd voor verandering

Beste inwoner van Beek, beste kiezer!
Progressief Beek is weer van de partij. Dat zijn wij al vanaf 1978. Bijna een halve eeuw draagt Progressief Beek zijn gedachtegoed uit. Progressief Beek is een lokale partij, maar het programma is gebaseerd op de Nederlandse landelijke partijen GroenLinks, PvdA en D66. In verschillende raadsperioden heeft PB op een goede manier verantwoordelijkheid genomen voor het bestuur van de gemeente. In andere perioden stonden wij aan de kant en hebben wij gezorgd voor levendigheid, voor ‘reuring’ in de Beekse politiek.
Na een vergadering van de gemeenteraad van Beek zwijgt de krant daar meestal in alle talen over. Wat zegt dat over de politiek in Beek? Is dat een goed teken?
Wij denken dat het zwijgen van de pers te maken heeft met het weinig inspirerende bestuur op dit moment. Het is in elk geval géén teken dat het allemaal zo goed gaat. In dit programma leest u dat Progressief Beek vindt dat het tijd wordt voor verandering. Het is tijd voor meer democratie, meer vertrouwen in de inwoners, meer aandacht voor de leefomgeving en een betere dienstverlening. Tijd ook voor een sterkere gemeenteraad, die minder volgzaam loopt aan het lijntje van burgemeester en wethouders. Laten we het modern zeggen: tijd voor een nieuwe bestuurscultuur.
Wij laten u nu weten waar wij voor staan. Dit verkiezingsprogramma geeft informatie over de dingen die wij willen bereiken, als u, kiezer, dat in maart 2022 mogelijk maakt.

>> Bekijk hier onze belangrijkste punten <<

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.