Sterk en Sociaal

Onze 11 Punten:

 1. INWONERS AAN ZET MET HET BURGERBUDGET
 2. VERENIGINGEN EN PARTICULIEREN FACLITEREN EN ZO OUDEREN BETREKKEN BIJ DE BEEKSE GEMEENSCHAP
 3. VERNIEUWINGEN OP SOCIAAL GEBIED ZIJN NOODZAKELIJK ÉN MOGELIJK
 4. SPORTLANDGOED DE HAAMEN IS HET CENTRUM VOOR AANGEPAST SPORTEN
 5. GEZONDE VOORZIENINGEN IN ONZE KERNEN
 6. EEN NIEUWE WIND IN ONZE PROJECTEN
 7. DUURZAME ENERGIE VOOR ONS ALLEMAAL
 8. RUIM BAAN VOOR DE LANGZAME VERKEERSGEBRUIKERS
 9. BEEK WORDT WEER EEN GROENE GEMEENTE
 10. EEN VEILIGE WOONGEMEENTE
 11. BEEK BLIJFT BEEK

Beek is een gemeente waar het aantrekkelijk wonen en werken is. Met de Brainport-Chemelot Campus als de sterkste Limburgse economische motor in de achtertuin, een mooi landelijk gebied in de voortuin en goede voorzieningen is het goed vertoeven in het Beekse. Maar de wereld draait door en verandert voortdurend.

Was het wegvallen van de laatste winkel in de kleine kernen in het verleden een ramp nu komt de ‘winkel’ naar je toe; evenals de zorg. Was twintig jaar geleden er nog sprake van groei; nu is duidelijk dat de bevolking krimpt en tegelijkertijd het bevolkingsaandeel ouderen stevig stijgt. Was de noodzaak van duurzame energie en energiebesparing nog tot voor kort een ‘geitenwollen sokken’ onderwerp; nu sta je alleen als je dat ontkent.

Als gemeente staan we voor grote uitdagingen. Hoe gaan we om met krimp en vergrijzing? Hoe houden we Beek levendig, bedrijvig en aantrekkelijk voor jongeren? Hoe blijft Beek groen, gezond en leefbaar? Hoe gaan we om met een veranderend klimaat? Hoe houden we de gemeente bereikbaar en toegankelijk voor iedereen? Deze uitdagingen gaan we aan als Progressief Beek, samen met de Beekse burgers. Burgerparticipatie is voor ons vanzelfsprekend. Daarvoor is een Sterk Bestuur nodig. Politiek Beek kan en wil daarin bijdragen. Progressief Beek vindt dat wat er ook verandert Beek sociaal moet blijven. Wij zijn solidair met de mensen met een beperking, met mensen die door wat voor omstandigheden dan ook het financieel minder goed hebben, met mensen die zorg nodig hebben.

 

<— Voor meer detail per onderwerp kijkt u in de kolom links

 

THEMA’S 11 PUNTEN PROGRAMMA

1. INWONERS AAN ZET MET HET BURGERBUDGET
Progressief Beek wil dat inwoners zelf kunnen bepalen wat zij in hun kern ontwikkelen. Van een bankje voor wandelaars tot een extra speeltoestel voor de kinderen en van aankleding van een dorpsplein tot een bijdrage in een sociale activiteit. Iedere kern krijgt jaarlijks een zogenaamd burgerbudget dat de inwoners aan concrete plannen kunnen besteden.

2. PB WIL VERENIGINGEN EN PARTICULIEREN FACLITEREN EN ZO OUDEREN BETREKKEN BIJ DE BEEKSE GEMEENSCHAP
Verenigingen kunnen voordeel hebben van de ervaring en de tijd die hun vitale medeburgers inbrengen en ouderen hoeven in Beek niet te vereenzamen. Voorbeelden zijn: Neerbeek in Oos Heim en in Klein Genhout.

3. VERNIEUWINGEN OP SOCIAAL GEBIED ZIJN NOODZAKELIJK ÉN MOGELIJK
Een kleine gemeente kán het verschil maken. Door bijvoorbeeld een initiatief te starten met een uitkering zonder sollicitatieplicht voor oudere werklozen, of door een lokaal werkbedrijf voor de publieke ruimte te starten. Zo realiseren we dat iedereen naar vermogen mee kan blijven doen.

4. SPORTLANDGOED DE HAAMEN IS HET CENTRUM VOOR AANGEPAST SPORTEN
Progressief Beek wil meer ondernemerschap voor Sportlandgoed de Haamen. Enkel wanneer deze grote sportvoorziening tussen de kernen Beek en Neerbeek doorontwikkeld wordt als Centrum voor Aangepast Sporten (CAS) zijn de Beekse verenigingen in staat hier duurzaam van te profiteren. Alleen dan wordt deze dure voorziening optimaal gebruikt. Voor de gemeente en de stichting is het nu alle hens aan dek want zonder een actief CAS is een exploitatie in de huidige vorm niet realiseerbaar.

5. GEZONDE VOORZIENINGEN IN ONZE KERNEN
Progressief Beek hecht aan leefbaarheid in de kernen. Dat verdraagt zich niet met grootschalige bedrijfsactiviteiten. PB wil dan ook geen Betonfabriek in Kelmond. Wel zoeken we samenspel van zorg-, sport-, scholing en sociale activiteiten op een centrale plek in de wijk. De Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek met gezonde exploitatiemogelijkheden is een voorbeeld.

6. EEN NIEUWE WIND IN ONZE PROJECTEN
Progressief Beek wil meer vaart brengen in projecten die al jaren in de steigers staan. Voorbeelden hiervan zijn de reconstructie van de Schimmerterweg en Stationsstraat, het Centrumplan in Beek en de Keutelbeek (fasen 1b en 2). Ondernemerschap, een typisch Beekse karaktereigenschap, moet terugkomen en er mogen financiële middelen gebruikt worden om deze projecten te (her)starten.

7. DUURZAME ENERGIE VOOR ONS ALLEMAAL
Progressief Beek wil duurzame energie voor iedereen bereikbaar maken: inwoners, ondernemers, verenigingen en de gemeente zelf. Beek wil vooroplopen m.b.t. duurzaamheid. Dat kan via een ruime ondersteuning van initiatieven van burgers en verenigingen waarin de mensen van Beek kunnen participeren. Iedereen profiteert op lange termijn mee en werkt samen aan een duurzame energieopwekking en -verbruik.

8. RUIM BAAN VOOR DE LANGZAME VERKEERSGEBRUIKERS
Progressief Beek wil meer respect voor de langzame verkeersgebruikers (niet gemotoriseerd verkeer). We geven voorrang aan de langzame verkeersgebruiker door een uitbreiding van het voet-en fietspadennetwerk. Zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied. De gemeente maakt extra financiële middelen vrij om dit te ontwikkelen en onderhouden.

9. BEEK WORDT WEER EEN GROENE GEMEENTE
Progressief Beek wil dat er een einde komt aan alle lelijke gemeenteperken aan slecht onderhouden stoepen en kleine groenvoorzieningen. Het buitengebied is de laatste jaren aantrekkelijker geworden door aanleg van kleinschalige landschapselementen (hagen en bomen). Al is die klus nog niet geklaard, ook in de bebouwde omgeving dienen initiatieven genomen te worden. Via inzet samen met burgers en verenigingen kan Beek weer een mooie groene woongemeente worden. En alleen als het echt niet anders kan sneuvelt er een boom.

10. BEEK, EEN VEILIGE WOONGEMEENTE
Progressief Beek wil meer inzet van BOA’s om de veiligheid naar een nog hoger peil te brengen. Een veilige gemeente maken we samen. Er zijn nog veel situaties waarbij BOA’s de helpende hand kunnen bieden. Op straat overdag, in de donkere avonduren en bij evenementen. Op dit moment is er slechts een beperkt budget voor BOA’s. Progressief Beek wil dit uitbreiden en samen met de politie en burgers kijken naar de mogelijkheden om de gemeente Beek veiliger te maken.

11. BEEK BLIJFT BEEK
Progressief Beek wil dat de gemeente Beek zelfstandig blijft en dat de strategische visie ‘Ondernemend Beek, veelzijdig en vitaal in Zuid-Limburg’ herzien wordt.

 

<— Voor meer detail per onderwerp kijkt u in de kolom links

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.