Progressief Beek stelt vragen over asfaltvlakte Aviation Valley

In augustus 2018 heeft de eigenaar van enkele percelen op bedrijventerrein Aviation Valley (Leeyen Vastgoed) deze volgestort met asfalt afkomstig van de oude verharding van de A73 nabij Roermond. Destijds werd er naar vragen in commissie duidelijk dat dit toegestaan is als ‘voorbereidende bouwmaatregel’ als een soort fundering voor bebouwing, dan wel het bouwrijp maken en houden van de percelen. Tevens werd er bekend dat deze storting geen verharding betrof gezien de doorlatende functie van het asfaltgranulaat en dat er de invloed op het milieu binnen de toleranties bleef.

Navraag leert ons dat het storten van materiaal als ‘voorbereidende bouwmaatregel’ slechts tijdelijk is toegestaan. Volgens de RUD Zuid-Limburg betreft deze tijdelijkheid 6 maanden, waarna het asfaltgranulaat aangemerkt wordt als afval en verwijderd dient te worden.

‘Wij vragen ons af hoe het zit met de voortgang van de bouw van eventuele bedrijfsloodsen op de percelen, welke ons als gemeenteraad al meermaals is beloofd. Er wordt geschermd met een bouwverplichting voor de eigenaar maar vooralsnog lijkt er weinig te gebeuren. Voor wat betreft de verharding hopen we dat er handhavend wordt opgetreden, het storten van asfalt heeft geen enkel resultaat opgeleverd als het gaat om het aantrekken van kopers.’ Aldus Martijn Kösters van Progressief Beek.

http://progressiefbeek.nl/files/2715/5190/3703/IMG-0297.jpg

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.