De Toekomst van het muziekonderwijs staat ter discussie

artamuse

Toekomst van het muziekonderwijs nog steeds in discussie.

Het lijkt wel een soap. Met steeds weer nieuwe ontwikkelingen zonder dat we een stap vooruit komen. En ondertussen staat het muziekonderwijs in Beek zwaar onder druk Wat is het geval?

Enkele jaren terug is besloten dat Artamuse, de muziekscholen in de Westelijke Mijnstreek, onderdeel zou worden van het Cultuurbedrijf De Domijnen. De Gemeente Sittard-Geleen heeft het voortouw in deze ontwikkeling. De andere regiogemeenten, Stein en Beek, hebben hierin een afwachtende houding aangenomen. In november 2018 meldde de gemeente Stein dat men op zoek zou gaan naar een betere toekomst voor Artamuse. De samenwerking met Beek zou worden gezocht. Politiek Beek had daar toen wel oren naar getuige voorzichtige mededelingen in de commissievergadering. Maar daarna werd het weer stil.

De gemeente Sittard-Geleen, bevreesd voor een financiële claim, schuift de besluitvorming voor zich uit. Anno 16 oktober 2019 leidt dat tot een bericht in de Limburger met als titel “Artamuse vreest faillissement in de zomer van 2020”.

Voor Progressief Beek is deze trage besluitvorming zeer onwenselijk. Op deze manier leidt dat alleen maar tot een afbreuk van het muziekonderwijs. Toch een van de culturele peilers van het goede leefklimaat in deze regio. Vandaar dat we vandaag onderstaande vragen gesteld hebben aan het college van B&W. Wij zien dat als een oproep om in actie te komen. De tijd dringt en de noodzaak om een einde aan dit afbreukbeleid wordt alleen maar groter.

 

De vragen:

1. Kent het college het bericht uit de Limburger waarin staat dat Artamuse verwacht 1 augustus volgend jaar failliet te gaan als Sittard-Geleen de koers niet wijzigt?

In het artikel in de Limburger worden vier scenario’s geschetst voor de toekomst van Artamuse voorgesteld door B&W van Sittard-Geleen.
2. Is het college hiervan op de hoogte en welke rol heeft gemeente Beek in de besluitvorming hierover?
3. In hoeverre is het college van gemeente Beek in overleg met het college van Sittard-Geleen over het voortbestaan van muziekonderwijs in de Westelijke Mijnstreek?

Vanuit de raad van de gemeente Stein is tijdens de vergadering van 8 nov vorig jaar geopperd dat zij in samenwerking met o.a. Beek een alternatief voor de toekomst van het muziekonderwijs in de regio Westelijke mijnstreek wenst te zoeken.
4. Is het college hierover in overleg met gemeente Stein en wat zijn de vorderingen hiervan?
5. Als Artamuse inderdaad op 1 augustus volgend jaar failliet gaat, wat betekent dat voor het muziekonderwijs in gemeente Beek?

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.