Voorbeschouwing Raad Maart

De gemeenteraad. U verkiest de raad elke vier jaar maar waar vergaderen ze nu precies over? Aangezien niet iedereen tijd heeft om de vergadering bij te wonen maken we het u makkelijk door elke maand met een voorbeschouwing op de Raad te komen. Na de vergadering komen we hierop terug en leggen ons standpunt over verschillende kwesties uit.

Deze keer op de agenda van de maand Maart:

– Vaststellen bestemmingsplan Kelmonderstraat ong.

De raadscommissies en gemeenteraad zelf bekijken regelmatig (ingrijpende) bestemmingsplannen en besluiten om deze goed danwel af te keuren. Deze keer wordt de bouw van twee woningen in Kelmond voorgelegd.

– Upgrading station Spaubeek.

Station Spaubeek beslist over verouderde faciliteiten en parkeergelegenheid die niet praktisch of veilig te bereiken is. Samen met de Provincie en de Nederlandse Spoorwegen is een plan opgesteld om de omgeving te herzien, de parkeergelegenheid en parkeerveiligheid te verbeteren en beter in te spelen op groeiende vraag naar Openbaar Vervoer.

– Realisatie en kredietvotering regenwaterbuffer Proosdijveld Noord.

Door wettelijke regels die de afkoppeling van regenwater en rioolwater voorzien moeten gemeenten aan het werk om te zorgen dat normaal regenwater zoveel mogelijk uit het riool blijft. Daarom is op de hoek van de Frans Erensstraat en Dr. Beckersstraat een infiltratiebekken gepland die regenwater uit de omgeving van het Onze Lieve Vrouweplein in de grond laat infiltreren. Ook een doorsteek voor voetgangers van dit plein langs de waterbuffer staat in de plannen.

– Functiebeschrijving en –waardering griffier.

De Raad heeft inspraak in de functiebeschrijving van de raadsgriffier. Dit komt deze vergadering ter sprake.

Als u behoefte heeft aan meer info kunt u de stukken van de Gemeenteraad inzien op de gemeentewebsite en bent u van harte welkom om de vergadering donderdag om 19.00u bij te wonen.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.