Schriftelijke vragen over afwerking Beekse Bron

Beekse Bron

Recent zijn wij door buurtbewoners aangesproken op het ontbreken van diverse afwerkingselementen in de Beekse Bron. Ondanks dat deze wijk in 2018 is opgeleverd ontbreken elementen zoals een ontmoetingsplek, speeltoestellen, ‘zonnebomen’ en is er van de aanplant van groen maar weinig terechtgekomen. Het verschil tussen plan en realiteit wordt nog duidelijker wanneer men het ingediende beeldkwaliteitsplan uit 2015 en de huidige uitstraling van de Beekse Bron vergelijkt.

‘Het is treurig om te zien dat een uniek plan dat op basis van een prijsvraag ontstaan is nu de finishing touches mist’ aldus Martijn Kösters van Progressief Beek. ‘Des te kwalijker is eigenlijk dat burgers niet of nauwelijks op de hoogte gehouden worden, en dat is niet voor het eerst dat de gemeente achterblijft in haar communicatie’.

‘Wanneer de woningen worden opgeleverd wordt er uitgebreid bericht, maar nu bekruipt ons het gevoel dat er tegenover projectontwikkelaars niet, of in ieder geval niet merkbaar, met de vuist op tafel wordt geslagen’.

Bewoners hebben door het ontbreken van de afwerking het gevoel in een andere wijk te wonen dan waar ze hun huis kochten. Daarom stellen wij het College de volgende vragen:

1. Hoe is het ontbreken van afwerkingselementen volgens het College te verklaren?

2. Zijn bewoners tussentijds nog geïnformeerd over het uitblijven van de afwerking? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

3. Welke status heeft het Project ‘De Beekse Bron’ op dit moment?

4. Wanneer wordt de afronding van dit project voorzien?

5. Welk contact is er nog geweest met de projectontwikkelaar sinds de gereedkoming van de woningen?

6. Zijn uit dit contact concrete afspraken voortgekomen?

7. Kunnen de bewoners van de Beekse Bron de eerder genoemde afwerkingselementen nog verwachten en kunt u hier een tijdsindicatie over geven?

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.