Hoe moeilijk is het een toren in Babel te bouwen ….

….. als je niet dezelfde taal spreekt!

 

Een motie ‘Swipe-click-call-face’. Ik heb geleerd wat dat is. In de raadsvergadering van 22 januari diende collega Ralph Diederen van het CDA een ‘motie over een niet geagendeerd onderwerp’ in met deze mooie naam. Leuk plannetje: het verzoek aan het college om kosten en mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een ‘Beek-app’. Een instrument om de communicatie met, en de informatie aan de burgers te verbeteren op een moderne digitale wijze.

Het college reageerde meteen positief en zegde het gevraagde onderzoek toe. Toen had de motie kunnen worden ingetrokken, en de kous als afgebreid kunnen worden beschouwd. Maar niets was minder waar. Er ontstond een merkwaardig debat(je). Ik denk dat hierin door beide coalitiepartijen niet handig is opgetreden. Het was overigens ook niet handig van de indiener om als belangrijke reden voor de motie aan te geven dat de raadsvergadering toch snel zou zijn afgelopen. Dus, als we niets te bespreken hebben, dan maar een swipe-click-call-face-motie. Dat riekt naar erg opportunistische politiek.

Je zou de motie op minstens vier manieren kunnen bekijken:

1. Naar de inhoud: zijn wij het in beginsel min of meer eens met wat wordt gevraagd aan het college?

2. Op een ‘legalistische’ manier: was het indienen van de motie conform de huisregels die wij hebben vastgelegd?

3. Naar politiek-tactische motieven: was de motie misschien slechts een middel om weer eens de krant te halen?

4. Volgens de normen van fatsoenlijk bestuur. Was het wel netjes om zonder duidelijke aanleiding op het allerlaatste moment met deze motie te komen, zonder dat de raadsleden zich er tevoren in hadden kunnen verdiepen?

Wat mij gisteren opviel, was dat alle vier niveau’s beurtelings aan de orde kwamen, en dat de indiener van de motie bij elk geuit bezwaar zich heel gemakkelijk kon verdedigen door eenvoudig op een ander niveau over te springen. Op een opmerking in het Spaans volgde een reactie in het Japans, zogezegd. Zo moet het ook zijn gegaan in Babel. Dat leidde ook in Beek tot een geprikkelde sfeer. En helemaal onnodig, want het college had al de gevraagde toezegging gedaan. Het was geen reclame voor de Beekse politiek.

 

Herman van Rens, raadslid Progressief Beek

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.