In derde termijn: Upgrading station Spaubeek

Ook nieuw deze maand is de rubriek ‘In derde termijn’, waar we kort na de raadsvergadering terug komen op een spraakmakend onderwerp uit de vergadering en onze visie nogmaals uiteenzetten. Deze keer Charles Willems over de upgrading van station Spaubeek.

Doordat andere agendapunten in de commissies al waren aangemerkt als zogeheten ‘beslispunten’ was dit het enige echte discussiepunt in de raadsvergadering van 26 maart 2015. Een discussie die werd ingeleid door insprekende bewoners. Zij maakten duidelijk dat voor hen het plan niet veel goeds bevatte. De bestaande situatie werd immers om onduidelijke redenen verstoord. Hun bezwaren, die ook al in eerdere fasen aan de orde zijn gesteld konden niet tegemoet gekomen worden. Dat geeft treffend het dilemma aan waar je als raadslid voor gesteld wordt.

Kijkend naar de verkiezingsprogramma’s mag je stellen dat er in de Raad unaniem overeenstemming is over het feit dat de situatie bij station Spaubeek moet verbeteren. Veiligheid van gebruikers (fietsers, automobilisten; bus- en treinpassagiers) kan aanzienlijk worden verbeterd door ander ruimtegebruik. De inwoners van Spaubeek en omgeving hebben daar baat bij. Dat kan door een betere inrichting van de openbare ruimte te organiseren. Het uitgewerkte plan biedt daar de mogelijkheden toe.

Dat zo’n plan met vereende krachten (lees ook financiering) kan worden gerealiseerd, geeft ook aan dat in de ontwikkeling van die belangenafweging steeds weer onderwerp van gesprek is. Zo ook hier: NS, Prorail en de Provincie willen inzetten op een groeiende OV-behoefte, omwonenden van Op ’t Veldje willen van parkeeroverlast af en de gebruikers van het station een veilige omgeving. Het resultaat is uiteraard een afweging waar je verschillend naar kunt kijken, dat bleek wel tijdens de raadsvergadering. Maar de Raad is er dan ook voor om ten principale die afweging te maken.

Verrassende ontknoping was dat het CDA en SBB uiteindelijk tegen het plan stemden en daarmee de ontwikkeling van het Station Spaubeek op de lange baan probeerden te schuiven. Zoals door Dany Pirson namens onze fractie werd aangegeven kunnen wij ons goed vinden in dit plan, daar de impact op de omgeving zo laag mogelijk werd gehouden waar dit haalbaar was. Het feit dat er ook een groter algemeen belang (treinreizigers komen uit de gehele gemeente en ook van daarbuiten) mee gediend werd speelde ook mee. Ook BBB/NDB stemde in. De stationsomgeving wordt zo voorbereid op het gebruik in de komende decennia. Alles afwegend naar onze inzichten zeer de moeite waard.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.