In derde termijn: Beek, blijft u wakker?

Eerste raadsvergadering na het reces, in principe alleen hamerstukken, of was er nog onduidelijkheid? Ja, toch wel. Zoals de spreekwoordelijke duivel in de details zit was dat donderdag ook het geval, maar wat afgedaan had kunnen worden met een simpel antwoord werd een kat en muis-spel waarin duidelijkheid werd gepredikt maar niet gegeven.
De aanzet voor dit alles betrof de bijdrage voor het sloopfonds en de mogelijke compensatie van die kosten. Normaliter draagt een eigenaar 40.000 euro bij aan het sloopfonds per toegevoegde woning. De 40.000 wordt ingezet om een ander pand aan de woningmarkt te onttrekken om zo balans te houden in de Limburgse woningmarkt. Nu bestaat er ook de mogelijkheid tot compensatie van deze kosten wanneer het ‘beeldbepalende panden’ betreft. Maar net zoals er over smaak te twisten valt laat beeldbepalendheid zich ook lastig meten of uitdrukken in cijfers.
In het voorliggende bestemmingsplan, waarin 2 woningen werden toegevoegd zou er dus twee maal 40.000 euro afgedragen worden aan het sloopfonds. Het college was voornemens om de helft van de kosten te compenseren op grond van de beeldbepalendheid van het pand aan de Prins Mauritslaan.
Tot zover geen probleem, ware het niet dat onderbouwing van dit voornemen niet gegeven was en gegeven werd op de raadsvergadering. Uiteraard begrijpen we dat de mogelijkheid tot compensatie er ligt, en is het ook duidelijk dat we hier niet met het eerste de beste nieuwbouwpand te maken hebben. Maar het is wel het eerste geval waarin er compensatie om deze reden wordt toegepast, is het niet verstandig om dan een zorgvuldig precedent neer te zetten?
Verdere details over de grootte van de compensatie werden ook niet gegeven. Eerst werden deze vragen afgewimpeld omdat ze eerder gesteld hadden moeten worden. Er werd ons verteld dat het College al duidelijk was geweest in de procedure, maar voor een herhaling van die duidelijkheid bestond de behoefte schijnbaar niet. Uiteindelijk werd er toegezegd om ze dan schriftelijk te beantwoorden. Een grotere omweg is niet voor te stellen, de door ons gewenste duidelijkheid in de vorm van de grootte van de compensatie had open en duidelijk in een zin gegeven kunnen worden.
Als klap op de vuurpijl werd ons door andere raadsfracties slaperigheid verweten. We zouden vragen naar de bekende weg, niet opgelet hebben bij het vaststellen van de beleidsregels. Liever op tijd wakker worden, dan de ogen bewust gesloten houden. Onoplettendheid is een, maar bewust negeren lijkt ons een tikkeltje kwalijker.
Fractie Progressief Beek

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.