Voorbeschouwing Raad Juni

De gemeenteraad. U verkiest de raad elke vier jaar maar waar vergaderen ze nu precies over? Aangezien niet iedereen tijd heeft om de vergadering bij te wonen maken we het u makkelijk door elke maand met een voorbeschouwing op de Raad te komen. Na de vergadering komen we hierop terug en leggen ons standpunt over verschillende kwesties uit.

Deze keer betreft het een financiële vergadering, traditiegetrouw draait de vergadering van Juni om de financiële verantwoording van het afgelopen jaar en de begroting van het huidige jaar. Op de agenda daarom:

– Jaarrekening 2014

Een volledig verslag van het financiële jaar 2014, waarin naast het grote financiële plaatje ook de resultaten per programma worden besproken. Ook in 2014 werd het jaar afgesloten met een sluitende begroting.

– 1e bestuursrapportage 2015

In de bestuursrapportage blikt het College van B&W vooruit op het komende begrotingsjaar en verder. Eveneens worden de programma’s verder toegelicht en eventuele wijzigingen in de financiële vooruitzichten besproken.

– Kadernota 2016

Eveneens een financieel stuk van het College, alleen kijkt B&W in de Kadernota uitsluitend naar de jaren 2016 en verder. Dit stuk is meer beschouwend aangezien de plannen verder in de toekomst liggen en dus financieel ofwel inhoudstechnisch nog niet volledig onderbouwd zijn.

Als u behoefte heeft aan meer info kunt u de stukken van de Gemeenteraad inzien op de gemeentewebsite en bent u van harte welkom om de vergadering donderdag de 25e vanaf 16.00u bij te wonen.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.