Peter Hovens nieuwe wethouder

Peter Hovens volgt Jan Bijen op als wethouder namens Progressief Beek in het Beekse college. Dat is een van de resultaten uit het coalitieakkoord dat gisteren ondertekend werd door BBB-NDB en Progressief Beek. Hovens gaat full-time aan de slag binnen het Beekse gemeentebestuur.

Progressief Beek had een kandidaat-wethouder met de benodigde kwaliteit en politieke ervaring op haar kieslijst. Toen bekend werd dat deze kandidaat zijn huidige functie wil voortzetten, is de optie om een wethouder woonachtig buiten de gemeente onderzocht. Peter Hovens is op basis van ervaring, kennis en (politieke) betrokkenheid bij de gemeente Beek de juiste persoon gebleken die ook het vertrouwen van de volledige steunfractie van Progressief Beek heeft weten te winnen.

Kort kennismaken met Peter:
 • 54 jaar, geboren in Geleen
 • vader van 4 kinderen
 • momenteel nog woonachtig in Geleen, maar gaat proberen te verhuizen naar de gemeente Beek
 • bestuurskunde gestudeerd aan de TU Twente
 • diverse bestuurlijke functies vervuld in de gemeenten Maastricht, Vaals (griffier) en Schinnen (wethouder)
 • tot heden eigenaar van een adviesbureau in het openbare bestuur
 • lid van Progressief Beek en de Partij van de Arbeid
 • al diverse keren meegedaan aan gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten Geleen en Sittard-Geleen
 • midden in de samenleving: voorzitter / bestuurder voetbalverenigingen, voormalig voorzitter en oprichter van wijkplatformen / buurtverenigingen en voorzitter van een speeltuin
Peter’s portefeuille ‘Kernen en Omgeving’:
 • Buurt- en Wijkontwikkeling
 • Buurtgericht werken
 • Accommodatiebeleid
 • Bevolkingskrimp
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Verkeer, Bereikbaarheid en Mobiliteit
 • Ruimtelijke Ordening
 • Monumentenzorg en Archeologie
 • Milieu
 • Duurzame ontwikkeling
 • Afvalbeleid
 • Plattelands-en Landschapsontwikkeling
 • Water
 • Lucht

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.