De kanarie in de kolenmijn of hoe de patrijs ons waarschuwt

In vroeger tijden namen mijnwerkers een kanarie in een kooitje mee in de schacht. Die kanarie was zeer gevoelig voor kolendamp. De arbeiders wisten dat ze snel weg moesten wezen als het diertje van zijn stokje viel. Dan was het milieu in de mijngang vergiftigd.

Vroeger kwam de patrijs veelvuldig in Beek voor. Het was een vogel die hoorde bij het boerenland. Hij leefde van de zaden van wilde planten en ook van de verloren tarwe- en rogge-aren. Hij nestelde in ruige akkerranden. De patrijs is weg uit Beek. De natuurlijke omgeving is sterk achteruitgegaan. Bloeiende akkerranden zijn omgeploegd of platgespoten. De patrijs waarschuwt ons: het gaat niet goed met ons milieu, met de biodiversiteit.

Progressief Beek wil het buitengebied herstellen: bloemen, insecten en ja … de patrijs weer een kans geven! Wij willen dat de patrijs terugkeert waar hij hoort: op de Beekse akkers.

Als symbool dat het weer beter gaat met ons milieu.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.