Aan je keukentafel geen ambtenaar, maar een hulpverlener

Alle mensen hebben een keer hulp nodig: huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging,… . De gemeente bepaalt voor een belangrijk deel wie voor welke hulp in aanmerking komt. Ambtenaren komen bij hulpvragen bij je thuis, om ‘aan de keukentafel’ te bespreken of je voor hulp in aanmerking komt.

Maar de zorgverleners kunnen dat veel beter zelf met je bespreken. Zij kunnen de noodzaak en de mogelijkheden voor hulp beter beoordelen. Zij weten ook veel beter bij wie je het beste terecht kunt. Elk gesprek met cliënten is voor de hulpverlener een stimulans om het beter, effectiever en goedkoper te doen. Samen nadenken en overleggen met cliënten stimuleert om samen te werken. En het vak wordt er leuker door: de zorgverlener wordt weer echt een hulpverlener. Meer mensen kiezen dan weer voor dat mooie vak. En ambtenaren komen beschikbaar voor waar zij goed in zijn: andere ambtelijke taken.

De keukentafel is de plek bij uitstek voor de hulpverlener.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.