(Terugblik) Tweede Bestuursrapportage laat een tekort van 1,7 mln zien

De 2e BERAP laat een tekort zien van 1,7 miljoen euro. 1,7 miljoen euro een immens tekort. En is het einde in zicht?

Ik citeer de begroting van 2018, het is krap een jaar geleden: “Het college van burgemeester en wethouders biedt u met gepaste trots deze laatste begroting van haar bestuursperiode aan. Die trots is gebaseerd op een aantal pijlers. Om te beginnen wordt de nieuwe raad en het volgende college een meerjarig sluitende begroting aangeboden waarmee zij aan de slag kunnen.”

Het positieve elan van de begroting is dit jaar geheel achterhaald. In april heeft PB al aangegeven dat de burgers na afloop van de verkiezingen wakker zijn geworden met een kater. Helaas wil die kater niet weggaan.

In voorgaande jaren was de financiële rekening van onze gemeente voorspelbaar en gemakkelijker te begroten. Nu na 2015 met de decentralisaties als extra taak erbij is dit achterhaald. De complexiteit is toegenomen in een steeds sneller veranderende omgeving. Net zoals in het bedrijfsleven zijn management skills en bestuur vaardigheden nodig om de organisatie op koers te houden, kansen te zien en financiën op orde te hebben en te houden. En op dit laatste punt maken wij ons grote zorgen. PB heeft 10 jaar lang samen met BBB-NDB een solide financieel beleid gevoerd. Vanaf 2016 hebben wij signalen afgegeven dat er grote financiële risico’s rusten op het sociale domein. Inmiddels zijn de tekorten daar, de reserve op en heeft het college geen idee hoe dit probleem opgepakt moet worden.

Daarnaast is het nieuwe college uitgebreid, met name op het beleidsterrein bedrijfsvoering. Nu worden wij net zoals in 2017 geconfronteerd met 0,8 miljoen euro aan kosten m.b.t. inhuur. In 2 jaar besteed deze gemeente voor meer dan 1,5 miljoen euro aan externe inhuur. Hoe je het ook uitlegt, een waanzinnig bedrag. Uit de beantwoording van de vele vragen hierover door ondermeer PB wordt de achtergrond van de overschrijding verhelderd. Echter een visie of maatregelen om het probleem bij de kern aan te pakken ontbreekt hierin. Het huidige college heeft in april de opdracht aanvaard om de gemeente Beek te besturen. verwachten een krachtig en daadkrachtig bestuur die in staat is om de problemen en uitdagingen aan te pakken. Dat verwachten wij niet alleen, maar ook de burgers van Beek die nu opgezadeld worden met deze financiële kater. Het college moet maar eerst zelf orde op zaken te stellen alvorens de rekening in de vorm van belastingverhogingen en bezuinigingen eenzijdig bij de burger te leggen.

De financiële situatie van de gemeente Beek is zorgwekkend. Niet alleen stevent de gemeente dit jaar af op een behoorlijke financiële strop, maar ook de vooruitzichten voor de komende jaren zijn niet hoopvol. In Venlo en Sittard-Geleen zijn de gevolgen van jarenlang wegkijken en vooruitschuiven pijnlijk zichtbaar geworden. Keiharde maatregelen zijn noodzakelijk om de financiën daar weer op de rit te krijgen. Zover willen wij het toch niet laten komen hier in Beek?

Als het motto van dit college luidt “veur Baek” dan had dit college al veel eerder moeten ingrijpen. Nu zijn alle hens aan dek om het tij te keren!

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.