In derde termijn: Raad Februari

Op deze raadsvergadering stonden grotendeels hamerstukken op de agenda. Ja we gingen zo akkoord met een vermindering van de toeslag van het college van B&W (omdat het grotendeels part-timers zijn krijgt men een lagere onkostenvergoeding). Ook waren we het eens met de onttrekking van een doodlopend voetpad zodat een Spaubeekse agrariër zijn werk beter kan doen. En we vonden dat Streekomroep Start nog een aantal jaren door mocht gaan.

Enige discussie werd gevoerd over de aanpassing van de verkeersregelinstallatie (VRI) te Neerbeek. Een forse investering. Waarbij je de vraag mag stellen of ons probleem – opstopping veroorzakende vrachtwagens die een verkeerde afslag hebben genomen nu echt wordt opgelost. Zoals gesteld tijdens de vergadering is het plaatsen van een bord op de goede plek een goedkopere oplossing. Maar ja, dat wil Rijkswaterstaat niet.

De echte reden voor de forse investering is gelegen in de verkeersafwikkeling vanuit Sittard-Geleen. Als goede buur stelde Dany Pirson voor om aan een dergelijke oplossing mee te werken. Daarvoor is nodig dat de VRI wordt aangepast. De A76 zal in de komende jaren op de schop gaan, een verbreding. Als nu rekening gehouden wordt met die ontwikkeling en een investering nu in een nieuwe VRI ook toekomstbestendig is dan mag het wat PB betreft.

In het daarop volgende vragen uurtje vroeg Dany Pirson vervolgens nodig aandacht voor de groeve Spaubeek. Tijdens de bespreking in de commissievergadering werd duidelijk dat de gemeente feitelijk niets in te brengen heeft. Ook dat de gemeente niet echt open staat voor het ontvangen van klachten van bewoners over de gang van zaken. Het organiseren van een meldpunt blijkt teveel moeite te zijn voor de gemeente. Wij vinden dat niet kunnen en gaan een dergelijk punt wel opzetten. De signalen vanuit de bevolking moeten worden gebruikt om verbetering te realiseren. Waar een wil is is een weg nietwaar.

Tenslotte ging Charles Willems nog in op een veelheid van incidenten bij de Haamen. Verontrustende berichten m.b.t. Vandalisme, gebrekkige oplevering van zaken zoals bij de tennisbaan (niet vorstbestendig) en een haperende communicatie tussen alle betrokkenen (gemeente, beheerder, verenigingen) was reden om aan de bel te trekken.
Kritisch analyseren en gericht handelen als bij oplevering het niet in orde blijkt te zijn, en zorg ervoor best college dat de communicatie tussen alle betrokkenen beter verloopt. De Haamen is een majeure investering voor de gemeenschap en als daar zogezegd de klad in komt zijn we verder van huis. kortom Wethouder regisseer die positieve exploitatie dat is de boodschap.

 

Fractie Progressief Beek

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.