OBS De Kring vrijwel zeker naar Genhout

De verplaatsing van de openbare basisschool De Kring uit Beek naar het gebouw van de St. Hubertusschool in Genhout lijkt zo goed als zeker. Uit een onlangs gehouden onderzoek onder ouders in Beek en Genhout blijkt dat OBS De Kring in Genhout op 192 aanmeldingen kan rekenen.

92 van de 96 kinderen die nu op de katholieke basisschool in Genhout zitten blijven als de school een openbare wordt. Daarnaast zijn er 100 van de 135 kinderen die ‘de berg opkomen’ voor openbaar onderwijs in een relatief kleine basisschool. Op korte termijn worden de medezeggenschapsraden en het gemeentebestuur van Beek op de hoogte gesteld. De nieuwe situatie moet per 1 augustus 2015 ingaan.

Progressief Beek raadsleden Stan Nijsten en Dany Pirson uit Genhout zijn zeer verheugd met de grote belangstelling uit Beek. Zij waren ook betrokken bij de diverse initiatieven toen bekend werd dat Basisschool Sint Hubertus mogelijk zou sluiten. Zo werden er samen met het actiecomité ‘Bezorgde ouders’ 900 handtekeningen opgehaald in Genhout. Progressief Beek maakt een groot compliment naar de Genhouter en Beeker gemeenschap en de medezeggenschapsraden van beide basisscholen. Kwalitatief onderwijs in alle kernen is ontzettend belangrijk!

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.