Vragen naar de bekende (Schimmerter)weg

Voor de zoveelste keer vragen naar de Schimmerterweg, een zeer gevaarlijke weg voor fietsers en wandelaars.

Wederom kunnen we het doen met een opgeschoven deadline. In de tussentijd alleen achter de schermen gewerkt en blijft de onveilige situatie voortduren.

De Limburger verwoordt het zo: ‘Naast gebiedsontwikkeling is de voornaamste reden voor de reconstructie van de Schimmerterweg de verkeersveiligheid. De ANWB nam de weg in 2016 op in een rij van meest gevaarlijke wegen in Zuid-Limburg.

Vooral het ontbreken van een fietsstrook vond de ANWB onverantwoord. Veel (langzaam) landbouwverkeer en fietsers maken gebruik van de verbindingsweg tussen diverse kernen, waarop 80 kilometer gereden mag worden. Een maximum snelheid van 60 kilometer per uur leek de ANWB veel meer voor de hand te liggen.

Oppositiepartij Progressief Beek heeft het college gevraagd of het mogelijk is de snelheid alvast te verlagen naar 60 kilometer per uur. In een commissievergadering op 6 mei zegde wethouder Hub Schoenmakers toe de snelheid op de weg te meten om te bezien of dat een mogelijkheid is.’

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.