Vragen aan college over verkeersoverlast door Buitenring

Vanaf 10 april jl. is afrit 4 Schinnen komende uit zuiden/Heerlen afgesloten. Deze afsluiting maakt deel uit van de werkzaamheden inzake de buitenring Parkstad Limburg. De aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg heeft op de wegen van Oude Kerk en Op ’t Veldje in Spaubeek al geleid tot een verkeerstoename. De afsluiting van afrit 4 resulteert in een verdere toename van de verkeersintensiteit in de vorm van sluipverkeer. De toename van het vrachtverkeer is zorgwekkend.

Progressief Beek heeft de afgelopen jaren meermaals vragen gesteld omtrent de gevolgen van de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg voor de toekomstige verkeersafwikkeling in Spaubeek. In 2017 hebben er een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden waarin burgers met de gemeente het gesprek zijn aangegaan hoe de verwachte forse toename van verkeersstromen (Op ’t Veldje + 36% in de komende jaren) zal moeten worden opgevangen.

Sedert oktober zijn de burgers niet meer geïnformeerd en is het verkeer alleen maar toegenomen. Zonder verdere communicatie vooraf door de gemeente Beek worden de bewoners van Oude kerk en Op ’t Veldje nu geconfronteerd met een verdere toename van het verkeer waarmee de verkeersonveiligheid is toegenomen. Ten einde betere informatie te verkrijgen en het college te manen tot actie heeft Progressief Beek wederom vragen gesteld. Onder andere de afwachtende houding richting de verkeerseffecten van de Buitenring, de verkeersveiligheid van de bewoners en de onderlinge verhouding met de gemeente Schinnen werden bevraagd.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.