Voorbeschouwing Raad April

De gemeenteraad. U verkiest de raad elke vier jaar maar waar vergaderen ze nu precies over? Aangezien niet iedereen tijd heeft om de vergadering bij te wonen maken we het u makkelijk door elke maand met een voorbeschouwing op de Raad te komen. Na de vergadering komen we hierop terug en leggen ons standpunt over verschillende kwesties uit.

Deze keer op de agenda van de maand April:

– Vaststelling bestemmingsplan Verplaatsing supermarkt Jan Linders.

De Raad kijkt nogmaals naar de plannen om de Jan Linders Supermarkt te verplaatsen naar een nieuwe locatie aan de Maastrichterlaan. De plantekening voor de nieuwe locatie kon al eerder op goedkeuring rekenen, maar nu worden ook de zienswijzen van enkele ondernemers tegen het licht gehouden.

– Kredietvotering reconstructie Maastrichterlaan buiten bebouwde kom.

Het gedeelte Maastrichterlaan tussen de bebouwde kom en de A2 is aan onderhoud toe, de gemeenteraad dient hiervoor middelen beschikbaar te stellen, vandaar dit agendapunt.

– Opstellen groenbeleid- en beheerplan 2016-2024.

Een van de meest zichtbare taken van de gemeente is het onderhouden van de groenvoorzieningen. Daarvoor is een beleid- en beheersplan nodig. Gezien de huidige plannen aardig op leeftijd zijn besluit de gemeenteraad over het opstellen van een nieuw plan en de bijbehorende kosten die gemaakt worden.

– Kredietvotering onderhoud brug St. Jansgeleen

Betreft een brug over de Geleenbeek op Beeks grondgebied. Gezien ook deze aan onderhoud toe is dient de Raad haar goedkeuring te geven over de werkzaamheden en bijbehorende kosten.

– Ontheffing ingezetenschap wethouder Hovens

Formeel gezien dienen Burgemeester en Wethouders woonachtig te zijn in de gemeente waar zij deze functie bekleden. Een ontheffing kan gegeven worden door de gemeenteraad voor een jaar. Gezien ‘onze’ wethouder Hovens de koop van een nieuw en verkoop van zijn oude huis nog niet rond heeft ligt een vraag tot vernieuwde ontheffing voor.

Als u behoefte heeft aan meer info kunt u de stukken van de Gemeenteraad inzien op de gemeentewebsite en bent u van harte welkom om de vergadering donderdag de 23e om 19.00u bij te wonen.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.