Informatieavond Centrumplan Beek

De gemeenteraad heeft eind 2012 het ‘Centrumplan Beek’, een masterplan voor de openbare ruimte voor het centrumgebied van Beek, vastgesteld. Dit met volledige steun van Progressief Beek.

Het Centrumplan dient als kader voor de verdere vernieuwing en opwaardering van de openbare ruimte in het centrumgebied. Hiertoe behoren 3 deelgebieden, namelijk de omgeving van de St. Martinuskerk/Burg.Janssenstraat, het Onze Lieve Vrouweplein en de omgeving van het gemeentehuis.

Vorig jaar heeft er in het Asta Cultuurcentrum een informatieavond plaatsgevonden over het Centrumplan. De firma Grontmij heeft het plan per deelgebied verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Op 18, 19 en 20 februari vinden er over deze uitgewerkte plannen per deelgebied informatieavonden plaats. De planning ziet er als volgt uit:

  • dinsdag 18 februari, 19.00 – 21.00 uur: deelgebied Onze Lieve Vrouweplein
  • woensdag 19 februari, 19.00 – 21.00 uur: deelgebied omgeving St. Martinuskerk/ Burg.Janssenstraat
  • donderdag 20 februari 2014, 19.30 – 21.30 uur: deelgebied omgeving van het gemeentehuis

De informatieavonden vinden allemaal plaats in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 9 te Beek.

Als u (één van) de informatieavonden wenst te bezoeken, dan verzoeken wij u om zich vooraf aan te melden. Dit kunt u per e-mail doen via info@gemeentebeek.nl of telefonisch op 046-4389222. Gelieve hierbij de datum door te geven van de informatieavond(en) die u wilt bijwonen.

Bron: Gemeente Beek

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.