Kindante: voor meivakantie duidelijkheid

Voor de meivakantie 2014 geeft Stichting Kindante ouders in de gemeente Beek duidelijkheid over het draagvlak dat er al dan niet bestaat om kinderen van OBS De Kring per 1 augustus 2015 in Genhout naar school te laten gaan. Dat laat Yvon Prince (bestuursvoorzitter) van Kindante weten in een nieuwsbrief.

Na een presentatie van de ‘nieuwe’ plannen op 3 februari, wil Stichting Kindante nu bekijken of er draagvlak is voor deze plannen. “Ouders kunnen heel veel verschillende argumenten hebben om voor een bepaalde school te kiezen. Daarom vinden we het van belang om vooraf te peilen in hoeverre een verhuizing van De Kring voor deze groep ouders, en voor de ouders van de St. Hubertus, wenselijk is”, aldus Prince.

Eind februari 2014 is de stand van zaken als volgt:

  • Onder ouders wordt een draagvlak onderzoek uitgevoerd.
  • Uiterlijk voor de meivakantie van 2014 zijn hiervan de resultaten bekend.
  • Is minimaal de helft van de ouders van De Kring positief, dan wordt vervolgens het scenario samen met gemeente en ministerie gerealiseerd.
  • Is er bij de ouders onvoldoende draagvlak, dan wordt teruggegrepen op het oorspronkelijke plan.

Wilt u de volledige nieuwsbrief lezen? Klik dan hier.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.