Bomenbeleid Beek op de schop

Progressief Beek heeft in gemeenteraad aandacht gevraagd voor het bomenbeleid van de gemeente Beek.   Directe aanleiding hiertoe vormt het provinciaal bomenplan van de provincie met mogelijkheden om middels subsidie het bomenbestand uit te breiden. Daarnaast vormen recente ontwikkelingen zoals de bomenkap van karakteristieke bomen op het schoolplein in Genhout, maar ook de bomenkap midden in het broedseizoen van de vogels aanleiding om het huidige beleid een kritisch onder de loep te nemen.
Zowel bij de wethouder als de andere partijen in Beek is men het erover eens om het huidige oude beleid kritisch te herzien en eventueel aan te passen. Het in stand houden van het groen binnen de kernen van Beek is en blijft een belangrijk standpunt voor Progressief Beek.

 

 

 

 

 

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.