Inwoners moeten kunnen wonen

Iedereen heeft recht op een betaalbare woning in een veilige buurt. Diverse groepen mensen kunnen echter niet of nauwelijks aan woonruimte komen.  De gemeente zal zich moeten inspannen om daar verandering in te brengen.

 

Wat kan de gemeente doen en wat wil Progressief Beek dat de gemeente doet?

 

  1. Als panden vrijkomen, mogen die niet worden aangekocht als belegging. Vrijkomende woningen moeten worden bewoond door eigenaars of huurders.
  2. Veel woningen zijn toe aan verbeteringen en veruurzaming. Bij de keuze voor welke woningen het eerst aan de beurt zijn, krijgen sociale huurwoningen en woningen voor jongeren en mensen met een beperking voorrang.
  3. Als bouwlocaties in de gemeente vrijkomen, worden daar plannen ontwikkeld voor sociale huurwoningen en woningen voor jongeren en mensen met een beperking.
  4. In samenwerking met projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen worden nieuwe woningen gerealiseerd in vrijkomende panden, ook in leegstaande winkelpanden.
  5. Er komt aandacht voor kleinschalige woonvormen, “tiny houses” en woonruimten voor bijzondere groepen.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.