Werkzaamheden Keutelbeek gaan beginnen

Na jaren van voorbereidingen door de gemeente Beek en Waterschap Roer en Overmaas in nauwe samenspraak met belanghebbenden, gaan de werkzaamheden ten behoeve van de ontkluizing van de Keutelbeek fase 1a (vanaf de Gundelfingenstraat, via de Brugstraat, Achter de Beek naar de Luciastraat) vanaf maandag 3 februari a.s. van start. De firma Van Boekel Zeeland BV zal de werkzaamheden gaan uitvoeren.

Fasering
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de werkzaamheden niet tegelijkertijd op het hele tracé plaatsvinden, maar in delen, te beginnen in de Luciastraat. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bereikbaarheid van zijstraten en parkeerplaatsen. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de meeste werkzaamheden naar verwachting medio juli -dus voor de bouwvak- gereed.

Werkzaamheden
Elke fase start met het opbreken van enkele tientallen meters rijbaan, waarna de graafwerkzaamheden beginnen voor het leggen van het nieuwe riool. De trottoirs worden zo lang mogelijk in tact gelaten of er wordt voor een alternatief gezorgd, bijvoorbeeld loopschotten. Na het leggen van het riool, wordt de sleuf weer aangevuld en vervolgens worden de elementen voor de open Keutelbeek geplaatst. Ten slotte wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht.

Omleidingsroute
De Luciastraat is in verband met de werkzaamheden van 3 februari tot 24 maart afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld. Voetgangers en fietsers kunnen het werkvak wel passeren. De werkzaamheden in Achter de Beek zijn gepland tussen eind februari en eind mei, in de Brugstraat tussen begin april en eind mei en in de Gundelfingenstraat tussen begin mei en medio juli.

Water Leeft in Beek
Met het bovengronds brengen van de Keutelbeek leveren gemeente en waterschap een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de kans op wateroverlast. Bovendien scheiden we schoon bron- en regenwater van afvalwater, herstellen we de historische waarden met (de beleving van) water als thema en krijgt de openbare ruimte in de gemeente een prachtige opwaardering. Het project wordt gerealiseerd met financiële steun van de Provincie Limburg.

Meer informatie
Meer informatie en de meest actuele informatie over de werkzaamheden zijn te vinden op www.waterleeftinbeek.nl. Wilt u op de hoogte blijven, volg dan het Twitter-account van het project: www.twitter.com/keutelbeek.

Bron: Waterschap Roer en Overmaas

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.