Amendement Verordening elektronische kennisgeving

Gisteren dienden de raadsleden Stan Nijsten (Progressief Beek) en Danny Hendrix (BBB-NDB) een amendement in bij de behandeling van de Verordening elektronische kennisgeving dat ervoor zou zorgen dat er in 3 maanden gemeentelijke besluiten uit de gedrukte media zouden verdwijnen. Het amendement werd aangenomen met 10 stemmen tegen 7.

Amendement

De Raad van de Gemeente Beek, gehoord hebbende de beraadslaging van heden 25 september 2014, inzake de vaststelling van de “Verordening elektronische kennisgeving”, met betrekking tot het voorliggende raadsbesluit ten aanzien van de vaststelling van deze verordening en zodoende gedrukte publicatie van alle gemeentelijke besluiten te vervangen door digitale publicatie, het publicatiebord, openbare computers en op aanvraag verzonden uitdraaien per post,

Overwegende het voorstel dat:

  • Het voorstel “Verordening elektronische kennisgeving” momenteel: a. een overgangsperiode van drie maanden (oktober – december 2014) kent waarin de gemeente de toekomstige informatieverstrekking kenbaar maakt;
  • Geen compensatie biedt voor inwoners die geen internet hebben

Verzoekt de Raad tot het aanpassen van de besluitvorming ten aanzien van “Verordening elektronische kennisgeving”:

  • Om inwoners van de gemeente Beek voor een langere termijn te informeren over de nieuwe vormen van informatieverstrekking stellen we voor de inwerktreding uit te stellen tot 1 juni 2015.
  • Portokosten door de Gemeente Beek worden vergoed voor een periode tot maximaal vier jaar, voor inwoners die niet over een internetverbinding beschikken.

en gaat over tot de orde van de dag

Stan Nijsten, lid van de raad (Progressief Beek)
Danny Hendrix, lid van de raad (BBB-NDB)

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.