In derde termijn: transformatie sociaal domein

Zoals elke maand blikken wij in onze derde termijn terug op de afgelopen raadsvergadering. Deze keer Charles Willems over hoe het transformeren van het Sociale Domein verloopt.

Een belangrijk discussiepunt tijdens deze vergadering is het transformatieplan, oftewel hoe geven we vorm en inhoud aan de veranderingen in het sociale domein. Dat is voor deze hele collegeperiode een belangrijk onderwerp. Geen wonder dat in de voorbereiding vele uurtjes discussie hieraan zijn besteed, zowel binnen de werkgroep Sociaal Domein als ook in de afzonderlijke fracties. Inhoudelijke verschillen zijn er vele, wie had anders verwacht, maar door de procedurele werkwijze is dit niet altijd duidelijk.

Uit de evaluatie van het werk van de afgelopen anderhalf jaar blijkt dat het niet lukte om nu al een duidelijke richting vast te leggen voor de na te streven ontwikkeling. Het antwoord op vragen zoals:

Stappen we af van de gemeentelijke betrokkenheid bij indicatiestelling en kunnen we dat?

Welke bestuurlijke en financiële afspraken gaan we met marktpartijen aan?

Hoe stellen we ons op in het overleg met andere gemeenten in de Westelijke Mijnstreek?

…zijn nog duidelijke discussiepunten die geregeld moeten gaan worden.

Het debat over de transformatienota leerde ons een duidelijke les. Transformeren is ingrijpend. Het is niet mogelijk dat volledig te doen op een politiek neutrale manier. Belangrijk blijft om naar consensus te streven. Om vooruitgang te garanderen, is het nodig om de procedurele werkwijze binnen de werkgroep sociaal domein scherper te regelen. Dat was een belangrijke uitkomst van het debat voor ons en zo zal het mogelijk zijn om gezamenlijk een koers te bepalen met betrekking tot de transformatie in het sociale domein.

Een tweede discussiepunt had betrekking op de subsidieverstrekking aan de handboogschutterij. Dominant in deze discussie is dat er sprake dient te zijn van bestuurlijke continuïteit. Regelingen in het verleden getroffen kunnen niet zonder meer opzij geschoven worden. Als twee verenigingen gerichte ondersteuning hebben gekregen kan de derde in een zelfde situatie niet zomaar anders worden behandeld. Althans dat was de opstelling van de coalitiepartijen Progressief Beek en BBB-NDB. En dat leidt dan inderdaad tot een subsidie. Het gelijkheidsbeginsel is een groot goed in onze Nederlandse bestuurlijke traditie.

Last but not least
Raadslid Rob Schwillens wordt uitgezwaaid met een lintje, na geruime tijd trouwe dienst als fractievoorzitter en -lid van het CDA.

Burgemeester Ralf Krewinkel beleefde zijn laatste vergadering als voorzitter. Hij blijft nog enkele weken in actieve Beekse dienst. Zijn afscheid zal op 28 augustus in de Asta plaatsvinden.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.