Overeenkomst ontgronding groeve Spaubeek getekend

Vanochtend hebben de gemeente, ontgrondingsfirma Bruls, Milieugroep Regionaal Stort Westelijke Mijnstreek, een afvaardiging namens de omwonenden en het IVN Spau-Beek een vaststellingsovereenkomst getekend omtrent de ontgronding en afwerking van groeve Spaubeek. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd waar alle partijen zich in kunnen vinden. De gemeente Beek zal het eerder ingestelde beroep intrekken.

In de overeenkomst zijn onder andere afspraken vastgelegd over de duur van de werkzaamheden, maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid, het schoonhouden van de openbare weg, de informatieverstrekking, toegankelijkheid van de groeve, route van transportbewegingen van en naar de groeve en verplichtingen na het beëindigen van de ontgrondingswerkzaamheden.

De gemeente heeft in juni jl. beroep ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend tegen de door de provincie verleende ontgrondingsvergunning voor groeve Spaubeek. Het college en de raad waren namelijk van mening, dat de eerder ingediende zienswijze met betrekking tot draagvlak en economische belangen door de provincie niet voldoende was weerlegd. Wethouder Peter Hovens gaf destijds aan eerst in overleg te willen treden met de belanghebbenden om tot afspraken te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Dat is nu met het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst gelukt.

Wethouder Peter Hovens: “Met de ondertekende overeenkomst is onze belangrijkste randvoorwaarde, namelijk voldoende draagvlak onder de bevolking van Spaubeek, geborgd. Ik ben blij dat we tot afspraken zijn kunnen komen, waar alle partijen zich in kunnen vinden.”

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.