Afwerking en inrichting groeve Cijnsberg gereed

Na 70 jaar ontgronding is de Cijnsberg-groeve nabij Genhout aangevuld, afgewerkt en opnieuw ingericht. Op de plek van de groeve, met een oppervlakte van bijna 6 hectare, is nu plaats voor grasland, boomgaarden en bebossing.

De laatste ontgrondingsvergunning was in 2011 verlopen. De Provincie heeft destijds een maatregel onder bestuursdwang opgelegd, waarin is vastgelegd dat de groeve afgewerkt en ingericht moest zijn vóór 1 mei 2014. Na een voortvarende start van de werkzaamheden zorgde een faillissement van de firma Martens in 2013, voor een kink in de kabel. De Provincie heeft er toen, samen met de curator en de nieuw opgerichte firma M3 Zuyd, voor gezorgd dat de afwerking en inrichting zonder noemenswaardig oponthoud alsnog door konden gaan.

Bij de eindcontrole op 1 mei van dit jaar is geconstateerd dat de groeve Cijnsberg volledig is aangevuld, afgewerkt en ingericht in overeenstemming met de vergunning en het eerder vastgestelde plan van de eindtoestand. Gedeputeerde Erik Koppe heeft het proces vanaf het begin nauwgezet gevolgd: “Het verheugt me dat de plek van de groeve Cijnsberg nu weer ingepast is in de natuur en het landschap weer compleet maakt. De afgelopen jaren waren voor alle betrokkenen een vervelende periode, maar ik ben blij dat we allemaal doorzettingsvermogen en de wil tot samenwerken getoond hebben. Daarom kunnen we de Cijnsberg binnen de afgesproken tijd weer terug geven aan de natuur.”

Ook de Beekse wethouder Peter Hovens (portefeuille Kernen en Omgeving) is blij met het eindresultaat: “Hiermee is een periode van overlast van vrachtverkeer als gevolg van de exploitatie en afwerking van de groeve voorbij en is een deel van het buitengebied weer teruggegeven aan de natuur.”

Bron: Dagblad De Limburger / Limburgs Dagbl

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.