Een verknald feest

Het was opnieuw een mooie jaarwisseling. Wij konden veel vrienden alle goeds toewensen: een jaar

met veel liefde, geluk, gezondheid en progressieve politieke inspiratie. Voor zover we dat nog niet

persoonlijk konden doen, wensen wij iedereen langs deze weg een gelukkig 2015.

Toch hadden wij een dag later een kater, en dat niet van de alcohol. Terwijl bijna overal het aantal

klachten over wangedrag in de Oudejaarsnacht is afgenomen, klaagden in Beek juist veel meer

mensen. Het buitengebied, ook de natuurgebieden, trilden van het vuurwerk. En dat ook op tijden

dat dit nog niet was toegestaan. In de Mariakapel in het bos zijn ernstige vernielingen aangericht.
Wij schamen ons hiervoor. Voor Progressief Beek is het feest niet meer zo geslaagd. Wij accepteren

dit gedrag niet en zullen langs politieke weg nagaan op welke manier we dat in de toekomst kunnen

voorkomen.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.