De gemeente en zijn burgers

“Wij vertrouwen je niet!”

Dat is de rode draad van de manier waarop de overheden vaak de burgers zijn tegemoet getreden. ‘Alle burgers belazeren de zaak!’.  ‘Mensen zijn er op uit, om misbruik te maken’. De toepassing van onze sociale wetten is te vaak gebaseerd op wantrouwen. Het accent ligt meer op bezuinigen en het opsporen van misbruik dan op dienstverlening. Regels lijken ‘in beton gegoten’. Er is geen ruimte voor maatwerk. En zo kreeg Nederland wat het verdiende: het mega-schandaal van de toeslagenaffaire. Mensen komen tekort aan zorg en liefde ten gevolge van een beleid waarbij het accent ligt op bestrijding van misbruik en wantrouwen. Wantrouwen tegenover mensen die hulp vragen en tegenover mensen die zorg verlenen. Onze mening: Het is minder erg om door één burger te worden bedrogen dan om allen te wantrouwen.

De gemeente moet ook groepen burgers vertrouwen, groepen die initiatieven ontplooien. Betrokkenheid van inwoners bij hun naaste omgeving verbetert de leefbaarheid van de wijken.

Wat kunnen wij in Beek daaraan doen? Staan wij met lege handen?

 

  1. De gemeente richt zich meer op de kwaliteit van de dienstverleningen en minder op het opsporen van misbruik.
  2. De gemeente communiceert direct en duidelijk met haar inwoners; zij beantwoordt brieven van burgers snel en deskundig.
  3. Indicatiefunctionarissen krijgen grotendeels een andere functie; de aanbieders van zorg en hulp en de hulpvrager bepalen samen of iemand zorg nodig heeft. Het ‘keukentafelgesprek’ is een zaak van de inwoner en zijn hulpverlener, niet van ambtenaren.
  4. Er komt een proefproject voor een wijk, waar hulpverleners en burgers de huishoudelijke hulp geheel zelf regelen.
  5. Per kern komt een buurtgerichte organisatie met taken en middelen om de eigen buurt te verbeteren. Het BurgerInitiatief Genhout is een succesvolle pilot van de afgelopen periode en kan als voorbeeld dienen.
  6. De gemeente stimuleert voor alle inwoners een preventieprogramma gebaseerd op sport en beweging.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.