Voorbeschouwing Raad Oktober

De gemeenteraad. U verkiest de raad elke vier jaar maar waar vergaderen ze nu precies over? Aangezien niet iedereen tijd heeft om de vergadering bij te wonen maken we het u makkelijk door elke maand met een voorbeschouwing op de Raad te komen. Na de vergadering komen we hierop terug en leggen ons standpunt over verschillende kwesties uit.

Op de agenda van de maand oktober:

Vaststellen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Een overkoepelend plan wordt vastgesteld waarin de visie op verkeer en vervoer in de gemeente verder staat beschreven. Een van de langer lopende documenten, want dit plan zet de koers uit voor de komende 10 jaar. Hoofdmoot in dit GVVP is meer ruimte voor langzaam verkeer en betere afwikkeling van doorgaand verkeer in de gemeente.

Marketingbeleid Gemeente Beek

Een van de meest zichtbare beleidsstukken in de gemeente, want onder de noemer ‘Belevend Beek’ is het marketingbeleid meermaals zichtbaar geweest met evenementen als Beek for Speed en de Leechsjtoet. Ook het marketen van Beek als toeristische gemeente maakt deel uit van dit plan. Doelen voor het vernieuwde marketingbeleid zijn meer evenementen in de Beekse maat die dichter bij de burgers staan, ook de Haamen als sportcentrum wordt nadrukkelijk genoemd.

3e Bestuursrapportage 2016

Een tussenverslag van het college over de verrichte zaken en een vooruitblik op het aankomende beleid alsmede de financiële effecten ervan.

Als u behoefte heeft aan meer info kunt u de stukken van de Gemeenteraad inzien op de gemeentewebsite (Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Vergaderschema) en bent u van harte welkom om de vergadering donderdag de 20e om 19.00u bij te wonen.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.