Aanbod zakelijk vastgoed in Beek optimaal toegankelijk

De gemeente Beek is de eerste gemeente in Nederland, die door middel van een samenwerking met Funda het meest actuele lokale aanbod aan bedrijfshuisvesting ontsluit. Het ontsluiten en optimaal presenteren van het lokale aanbod via een online loket, maakt onderdeel uit van een plan van aanpak om leegstand van bedrijfspanden in de gemeente te minimaliseren.

Naast het laagdrempelig ontsluiten van het lokale aanbod aan bedrijfspanden, wil de gemeente een periodiek overleg gaan invoeren met belanghebbende partijen, zoals ondernemersverenigingen, makelaars en ontwikkelaars. Binnen dit overleg zullen mogelijke gezamenlijke acties moeten worden besproken en uitgevoerd om leegstand te voorkomen of beperken.

Burgemeester Ralf Krewinkel: “Langdurig leegstaande panden doen afbreuk aan de leefbaarheid in een gemeente en daarmee ook aan aspecten als economie en werkgelegenheid. Gelukkig is de leegstand onder bedrijfspanden in Beek beperkt, maar het voorkomen ervan is zeker ook voor ons een aandachtsgebied.”

Het lokale aanbod aan bedrijfshuisvesting is te vinden op de website www.belevend-beek.nl, op de themapagina ‘Ondernemen’. Ook het lokale woningaanbod wordt met dezelfde tool op deze website ontsloten op de themapagina ‘Wonen’.

Bron: Gemeente Beek

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.