Gemeenschapsaccommodaties in Beek, schenkt de politiek klare wijn?

Woensdag 30 oktober 2019 plaatst de Limburger weer een bericht over de Asta in Beek. Nadat de vorige maand in de raad een unanieme motie is aangenomen om een onderzoek te starten naar de toekomstmogelijkheden van de Asta volgt nu een bericht over de financiële kant van de zaak. Aan het beheer van het Asta kleeft een zeer prijzig prijskaartje. De gemeente becijfert de extra kosten die gemaakt moeten worden tussen nu en juni 2020 op ca 100.000€. Daar zitten natuurlijk ook de externe advieskosten bij en een vooruitgeschoven investering in een verwarming. Maar toch een aardig prijskaartje.

En dat terwijl de afgelopen jaren de exploitatie van de Asta nou niet bepaald rooskleurig te noemen valt. De fractie van Progressief Beek heeft dan ook tijdens de commissievergadering van dinsdag vraagtekens geplaatst bij de huidige situatie. Sterker nog, als deze financiële gegevens eerder bekend waren geweest dan had de fractie haar steun aan de motie niet gegeven.

Progressief Beek pleit al geruime tijd voor een meer afgewogen accommodatiebeleid. Wij willen dat inzichtelijk wordt wat we als Beekse gemeenschap over hebben voor de ondersteuning van sportieve en culturele activiteiten in onze gemeenschap. Het is te eenvoudig om te stellen dat verenigingen onze steun verdienen. Zeker als je beziet welke investeringen daarmee gepaard gaan.

Juist in deze periode blijkt dat de Raad enkele gevoelige besluiten zal moeten gaan nemen. Niet alleen bij de Asta maar ook bij de BMV Spaubeek, het gemeenschapshuis te Genhout en de toekomst van de muziekschool wachten ingrijpende besluiten. Keer op keer zou je kunnen stellen dat Beekse verenigingen onze steun verdienen. Dat is zo! Ook voor Progressief Beek. Maar die houding alleen is te eenvoudig voor de besluitvorming.

Zonder een meer integrale afweging kan dat behoorlijk fout aflopen. Een grotere mate van zorgvuldigheid en onderbouwing van het beleid is dan op zijn plaats.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.