Beschadigd en beschaamd

De klap kon niet harder zijn dan die waarmee CDA-raadslid Hodzelmans (mede namens Senioren Belang Beek) in de raadsvergadering van 23 januari de deur dichtgooide naar het college en de coalitie. Aan de orde was de evaluatie van vier jaar collegebeleid.

Beek was in het woelige politieke landschap van Zuid-Limburg altijd een oase van rust. De partijen van oppositie en coalitie werkten meestal samen in redelijke harmonie. Het college nam zorgvuldig wensen en meningen van de kant van de oppositie serieus. Als er al eens tweedeling dreigde te ontstaan, heeft de fractie van Progressief Beek geprobeerd om spanningen te laten de-escaleren. Bij alle meningsverschillen stond bij iedereen het belang van Beek voorop.

Tot 23 januari. Bij de evaluatie van het collegebeleid kondigde de woordvoerders van de oppositie aan niet aan het debat te zullen deelnemen, omdat het raadsstuk slechts verkiezingspropaganda zou zijn voor de coalitiepartijen. Om vervolgens in de tweede en laatste termijn toch een grote hoeveelheid verwijten aan het adres van college en coalitiepartijen op tafel te gooien. Die verwijten hebben onze fractie zwaar geraakt, omdat ze volledig onterecht zijn.

Het college zou in de evaluatie feiten verdraaien en onwelgevallige uitkomsten van het beleid weglaten. Het college zou antwoorden op moeilijke vragen van de kant van de coalitie weigeren te geven. College en coalitie werden beschuldigd van populisme, en dat terwijl populisme juist door Progressief Beek jarenlang is bestreden als de grootste vijand van de lokale democratie. De coalitiepartijen zouden vier jaar lang slaafs het college gevolgd hebben, en dat terwijl juist onze partij niet heeft nagelaten de zweep over het college te leggen op belangrijke gebieden als burgerparticipatie, kanteling in de zorg en ruimtelijke projecten. Al die verwijten missen elke grond, maar een reactie hierop was nauwelijks meer mogelijk omdat ze werden gebracht in de laatste termijn van het debat.

Als klap op de vuurpijl verliet de voltallige oppositie de raadszaal op het moment dat moest worden gestemd. De oppositie-partijen hadden hiermee gecreëerd waarover ze zo verontwaardigd zeiden te zijn: ze staat volledig buitenspel en wordt niet meer serieus genomen. Een klassiek voorbeeld van een self fulfilling prophecy. Beek en zijn reputatie zijn ernstig beschadigd door deze actie. Het was precies het verkeerde signaal in de verkeerde tijd, een tijd waarin negatieve beeldvorming over de politiek en de politici toch al een groot probleem vormt. Wij blijven beschaamd achter.

Herman van Rens (fractievoorzitter), Josee Sobczak-Wehrung en Charles Willems

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.