In derde termijn: Raad Mei (Deel 2 van 2)

Vanuit Progressief Beek werd nog ingegaan op de raadsinformatiebrief bedrijfsplan beheer openbare ruimte. Wij misten daarin zowel het onderzoek naar de mogelijkheid van een commerciële uitvoering van dit beheer met inachtneming van de mogelijkheden van burgerparticipatie. En omdat dit plan nog in ontwikkeling is geven we de suggestie graag al in deze fase opdat ze bij de uitwerking betrokken kan worden. Volgens de wethouder was die zorg onterecht aangezien hij vanuit de voorbereiding kon meedelen dat deze aspecten wel aan bod zullen komen. Al zullen de details pas in september door de raad besproken kunnen worden. Dat zo zijnde volstond PB met het afgeven van dit signaal.

 

Als laatste onderwerp bracht PB bij monde van Charles Willems nog een conceptmotie ten aanzien van de herindeling onder de noemer “een gemeente Zuid-Limburg” aan de orde. In het verlengde van de uiting gedaan door het college in de onderzoeksrapportage opgesteld door de provincie van medio vorig jaar verzocht PB tot het doen van en raadsuitspraak nu. Vanuit de coalitiepartijen werd hier enkel procedureel en zeer geprikkeld op gereageerd. PB had de discussie met hen moeten aangaan alvorens een motie in te dienen. PB heeft dat gedaan heeft door een conceptmotie aan alle partijen rond te sturen. Maar kreeg daar geen duidelijke reactie op die uitnodigend was tot een gesprek, behalve de mededeling van BBB-NDB we steunen deze niet. SBB steunde de motie wel. Een goede inhoudelijke discussie over dit voor Beek belangrijke onderwerp wordt zo onmogelijk. Het gevolg van de ontstane commotie over de vorm en niet over de inhoud deed PB ertoe besluiten om de motie dan maar in te trekken.

 

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.