Hoofdpijn dossier BMV Spaubeek

In de bewonerskrant van Progressief Beek staat een kritisch artikel over de BMV in Spaubeek. In de afgelopen jaren hebben enkele enthousiaste mensen uit Spaubeek veel tijd en energie gestoken om dit mooie project voor de gemeenschap van Spaubeek te realiseren. Na de realisatie van de BMV hebben deze mensen zich ingezet om als bestuur inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven. Het bestuur heeft meerdere keren kritische vragen gesteld aan de gemeente waarop onvoldoende respons op kwam. De gemeente heeft uiteindelijk aan het bestuur aangegeven niet meer te willen samenwerken, waarna het bestuur haar activiteiten heeft beëindigd.

Het artikel in de bewonerskrant refereert hieraan waarin wordt verwezen “dat het bestuur de laan is uitgestuurd”. Progressief Beek betreurt dat de vrijwilligers vanuit de gemeenschap van Spaubeek op deze wijze buitenspel zijn gezet door de gemeente. In de eerstvolgende raadsvergadering op 15 juni aanstaande zal de exploitatie begroting van de BMV Spaubeek op de agenda staan, waarin wij de hele gang van zaken rondom dit dossier aan de orde zullen stellen.

 

 

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.