Op werkbezoek bij twee boerderijen in Spaubeek

Afgelopen vrijdag was op uitnodiging van de LLTB een werkbezoek gepland in Spaubeek. Bij de invulling van het centraal plateau is samenwerking gezocht met de LLTB. Op een gegeven moment wilde dat niet meer zo lukken. De belangen liepen te zeer uiteen. Hierdoor konden een aantal projecten niet conform plan uitgevoerd worden.

Maar met de organisatie van een werkbezoek in Spaubeek wordt door de LLTB een nieuwe fase ingeluid. Vertegenwoordigers van de Beekse politieke partijen, ambtenaren, de boeren en vertegenwoordigers van de LLTB kwamen vrijdag bijeen.

Ook Charles Willems van Progressief Beek bezocht het akkerbouwbedrijf van de familie Janssen en het melkveebedrijf van de familie Wouters. Het ene bedrijf investeerde fors in een koelcel om de producten langer te kunnen bewaren en zo een betere prijs te kunnen krijgen. Het andere bedrijf investeerde in een melkrobot waardoor arbeidsinzet verminderd kon worden maar ook een kwaliteit van leven voor de dieren bereikt is. Ieder bedrijf heeft zo zijn eigen problematiek.

In de discussie kwam deze duidelijk naar voren. Hoe om te gaan met een veebedrijf in het midden van het dorp en zo de leefbaarheid voor eenieder in stand te houden. Of hoe kun je als akkerbouwbedrijf in een periode met lage consumentenprijzen toch een goede bedrijfsvoering opzetten? En, hoe om te gaan met de tijdens de verkaveling georganiseerde groenstroken; hoe is het beheer eigenlijk geregeld?

In een rondgang over de bedrijven werden deze onderwerpen nadrukkelijk besproken. Niet met als resultaat dat alles gelijk geregeld kon worden. Wel met als gevolg dat het onderlinge contact weer op een goede mate tot stand is gekomen een periode waarin de samenwerking met de LLTB niet zo wilde vlotten.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.