Raad akkoord met blauwe lijn Centrumplan

In de raad ging het tijdens de behandeling van de definitieve versie van het Beekse Centrumplan vooral over de inrichting van het Onze Lieve Vrouwenplein. Een onderdeel in het bijzonder kreeg veel aandacht: de watergoot in de Labourestraat.

Vanuit Progressief Beek werd verwezen naar het doel van het centrumplan. Dat is niet alleen stenen met een kleurtje aanbrengen om voldoende autoparkeerplaatsen te krijgen. Het gaat ons ook om Beek een herkenbaar gezicht te geven, niet voor niets is de kern van het centrumplan ook om water als identiteit van Beek zichtbaar te laten zijn. In 2012 is dat met unanieme steun vanuit de Raad besloten.

Maar bij de uitwerking van het voorstel voor het OLV-plein is het water ineens verdwenen. Vandaar dat Progressief Beek bij de vaststelling van het definitief ontwerp de aandacht heeft gevraagd voor de watervoerende watergoot in de Labourestraat. Dat leidde tot stevig debat binnen de Raad waar vele argumenten werden opgevoerd.

Het debat werd afgerond met een stemming waarbij Progressief Beek en BBB-NDB zich via een motie (motie_olv_plein_Hersteld.doc) uitspraken voor het behoud van de watervoerende goot als onderdeel van het plan. Met de steun voor het kredietvoorstel kan het college de uitvoering ter hand nemen. Op zich een prima resultaat al mag je de vraag stellen in hoeverre Raadsbreed bezien er nog echte steun is voor de visie die met het centrumplan is geformuleerd. Voor de coalitiegenoten geldt die evenwel onverkort.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.