Goed nieuws voor Maastricht Aachen Airport

De gemeente Beek is verheugd over het feit dat Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om de luchthaven Maastricht Aachen Airport te behouden. Hiermee worden ruim 1.500 arbeidsplaatsen veilig gesteld. Dit bleek uit de extra Raadsinformatiebijeenkomst in het Beekse gemeentehuis.

De provincie Limburg is hoofdfinancier van het reddingsplan en wordt eigenaar. Daarnaast dragen ook de Rijksoverheid en vier Zuid-Limburgse gemeenten waaronder Beek bij. De bijdrage door de gemeente Beek moet volgens het plan van de provincie 2 miljoen euro worden.

Besluitvorming
Woensdag 21 mei besluit de Beekse gemeenteraad hierover. Voorafgaand zal er een inhoudelijke discussie plaatsvinden tijdens de commissievergadering Bestuurszaken op woensdag 14 mei. De Provinciale Staten van Limburg besluiten vrijdag 16 mei onder andere over de bijdrage van de provincie in het reddingsplan.

Voorwaarden
Ten aanzien van de gemeentelijke bijdragen hebben de 4 betrokken gemeenten (Beek, Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen) de volgende voorwaarden gesteld:

  • Maastricht Aachen Airport blijft een luchthaven waar regulier passagiersvervoer kan plaatsvinden en waar het economische speerpunt ‘Maintenance’ zich verder kan ontwikkelen.
  • Uiterlijk 1 september 2015 is er een businesscase/verdienmodel voor handen waaruit blijkt dat commerciële exploitatie van Maastricht Aachen Airport realistisch is en private partijen verklaren dat zij dit verdienmodel zullen realiseren.
  • Namens de centrumgemeenten Heerlen en Sittard-Geleen zal de gemeente Maastricht met de Provincie de overheid vertegenwoordigen in overleg en projectorganisatie over de toekomst van Maastricht Aachen Airport. Als vestigingsplaats is de gemeente Beek toegevoegd aan deze organisatie.

Positief kritisch
Het (nieuwe) college en de raadsfractie van Progressief Beek kijkt de komende tijd kritisch naar dit dossier en het definitieve (financiële) plan van de Provincie Limburg. Progressief Beek is echter ook verheugd dat de Provincie Limburg deze plannen met uitgebreid vooronderzoek heeft voorbereid.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.