Keutelbeek officieel geopend!

Op 24 september vond een gedenkwaardige bijeenkomst plaats. Na vele jaren studie, planning en wat juridisch getouwtrek ging begin dit jaar de schop in de grond. In september volgde de officiële opening van het eerste deel van de heropende Keutelbeek.

Na een inleiding door Jan Schrijen, Bestuurder van het Waterschap Roer en Overmaas gaf de huidige wethouder Peter Hovens een korte terugblik op de stand van de ontwikkeling. Vervolgens was het aan de oud-wethouder Jan Bijen om de officiële openingshandeling te verrichten. De oplevering van de Keutelbeek fase 1a (vanaf de Gundelfingenstraat, via de Brugstraat, Achter de Beek naar de Luciastraat) is de eerste stap in het weer zichtbaar maken van de Keutelbeek, vanaf de Gundelfingenstraat in Beek, door Neerbeek naar de Geleenbeek bij Sint Jansgeleen.

Aan de realisatie van deze eerste fase van het project is een lang voorbereidingsproces voorafgegaan. Wethouder Peter Hovens: “De ontkluizing van de Keutelbeek is een prachtig, maar ook ingrijpend project voor Beek. Het gaat om een aanpassing van de directe woon- en leefomgeving van veel mensen. Dat vraagt om een zorgvuldige voorbereiding in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden. Ook tijdens de werkzaamheden zijn de direct aanwonenden nauw betrokken geweest. De impact van de werkzaamheden was immers groot. Mede dankzij het begrip en de medewerking van de bewoners is de uitvoering van de werkzaamheden soepel verlopen. Mede namens de firma Van Boekel spreek ik hiervoor mijn dank uit.”

Voorzitter van het Waterschap Jan Schrijen: “Toen ik in de periode 1986 – 1990 wethouder Openbare Werken in Beek was, is er enkele keren wateroverlast geweest in de Adsteeg. Toen was al duidelijk dat er goede plannen en voldoende financiering moest komen om dat te voorkomen. Met het bovengronds brengen van de Keutelbeek leveren we een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de kans op wateroverlast in de gemeente. Bovendien scheiden we schoon bron- en regenwater van afvalwater, herstellen we de historische waarden met de beleving van water als thema en krijgt de openbare ruimte in de gemeente een prachtige opwaardering. Met de oplevering van deze eerste fase hebben we een belangrijke eerste stap gezet om dit doel te bereiken.”

Update maandag 29 september
Gisteren volgde de inofficiële opening door de Beeker gemeenschap plaats, Dat werd op welhaast Beekse wijze via een ludieke Duckrace op de tevens vernieuwde kerktuin achter de Kerk. De integratie van de Keutelbeek in het Beekse leven is daarmee een feit.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.