Beek in top 5 schuldenvrije gemeenten

De gemeente Beek staat in de top 5 van schuldenvrije gemeenten in Nederland. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde overzicht met kengetallen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die jaarlijks de financiële positie van de Nederlandse gemeenten in beeld brengt. De kengetallen zijn gebaseerd op de CBS cijfers over de individuele gemeentebalansen per 31 december 2012.

De kengetallen laten zien dat de gemeente Beek omgerekend per inwoner € 1.413 op de bank had staan per 31 december 2012. Hiermee behoort Beek tot de top 5 van Nederlandse gemeenten die schuldenvrij zijn.

Het VNG-overzicht biedt ook andere interessante informatie. Zo laat de ontwikkeling van de schuld over de periode 2009-2012 zien, dat deze met € 1.063 per inwoner is afgenomen. Waar ruim tweederde van de gemeenten haar schulden zag toenemen, behoort Beek tot de 147 gemeenten die erin slaagden hun financiële positie te verbeteren.

Een andere belangrijke graadmeter is de ‘schuldquote’, die de netto schuld als aandeel van de inkomsten uitdrukt (hoe hoger de schuldquote, hoe armer de gemeente). De hoogte van de inkomsten bepaalt namelijk in belangrijke mate hoeveel schulden een gemeente kan dragen. Als algemene stelregel geldt, dat het licht voor een gemeente op rood springt als de netto schuldquote boven de 130% uitkomt. Met een schuldquote van -69% behoort Beek tot de koplopersgroep die er positief bovenuit uitsteekt.

Wethouder Maurice Wierikx: “Onze gemeente voert al jaren een solide financieel beleid. Dat heeft geresulteerd in een lastendaling voor de inwoners van gemiddeld zo’n 60 euro ten opzichte van vier jaar geleden. Ook de door de VNG gepresenteerde kengetallen laten zien dat het financiële beleid zijn vruchten afwerpt. Daar profiteren onze inwoners ook op de langere termijn van.”

Bron: Gemeente Beek / VNG

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.