“De ontwikkeling van de laadinfrastructuur blijft dus achter bij de groei van het aantal elektrische voertuigen” Aldus gedeputeerde Prevoo (SP). Tijd voor actie dus.

In 2008/2009 was de gemeente zijn tijd vooruit door toen, onder leiding van Wethouder Jan Bijen, vier laadpalen te plaatsen. Visionair mocht je dat best noemen, gezien de eerste elektrische auto net op de markt was verschenen. Maar 2008 is 2008, inmiddels al weer acht jaar geleden. Het aantal elektrische auto’s gestegen van honderden naar dik 90000, dat de trend is ingezet is dus onmiskenbaar.

Het streven is om over tien jaar 11 a 12% van het Nederlandse wagenpark elektrisch te laten zijn, een situatie waar Beek zeker niet kan achterblijven, aldus raadscommissielid Martijn Kösters: “11 a 12% klinkt gering, totdat je stelt dat 11 á 12% van de klanten in het Beekse centrum elektrisch rijden. En klanten die elektrisch rijden, die willen laden. Als dit in centrum A kan en in centrum B niet, kan dit zomaar te doorslag geven voor die klant om het ene centrum te mijden t.b.v. het andere”.

Daarom is er in de Commissie Grondgebiedzaken ingezet op deelname aan een provinciaal subsidieplan waarbij gemeenten voor 250€ een laadpaal kunnen aanschaffen, 1/10e van de normale prijs. Voor de Provincie zit de winst in een ruim dekkend laadnetwerk, voor de gemeenten een goedkope investering in een steeds essentiëler wordende voorziening.
De grondhouding van de wethouder was positief, een mooie invulling aan ons credo: ‘Sociaal, Duurzaam, Leefbaar’. Hoe de uitbreiding van het laadpalennetwerk wordt uitgevoerd? Uw fractie houdt het in de gaten.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.