In derde termijn: Kadernota 2016

Vanuit de fractie Progressief Beek hebben we met stijgende verwondering de kadernota gelezen. Gemeenschappelijk gevoel was, veel woorden maar weinig inhoud. Met dat idee zijn we ook de bespreking in de raad ingegaan. Onze analyse werd voor een belangrijk gedeelte ook nog eens beïnvloedt door de voor ons verrassende resultaten van de jaarrekening 2015, en dan met name in de huishoudelijke hulp, onderdeel van het sociaal domein. Vandaar ga je vragen stellen over hoe dat zoiets nou heeft kunnen gebeuren. En waarom verkrijg je dat inzicht niet eerder? Dat zijn de discussies die we moeten gaan voeren als we echt de jaarrekening hebben kunnen bekijken.

Bij de bespreking van de kadernota heb je het vooral over de richting van het beleid. En dat leidt tot een markant verschil in opstelling. Veel fracties hadden het over het maaibeleid, want ja vanwege het natte weer groeit het gras enorm. Ook werd er lovend gesproken over de ontwikkeling van de Haamen en het afwerken van de in het verleden geïnitieerde projecten. Maar eigenlijk kwam de analyse niet veel verder dan deze beschouwing op heden en verleden.

Onze inbreng “zijn we wel in voldoende mate in control” werd vanuit het college vooral op financieel gebied geïnterpreteerd. Er werd toch hard gewerkt door de financiële afdeling, en het college voelde zich in ieder geval goed ondersteund. Maar volgens ons is dat maar een deel van het verhaal en al zeker niet de kern van het probleem.

Ja de financiële afdeling werkt hard. Maar krijgt ze wel voldoende richting mee vanuit het college? Durft men eens een stap voor de muziek uit te zetten? Willen we wel de goede dingen weten om ons beleid uitgevoerd te krijgen? Dat is voor Progressief Beek echt in control zijn, weten wat er vandaag én morgen speelt. Als je kernenbeleid wil uitvoeren moet je weten wat daar speelt. Als je vele projecten vlot wil trekken heb je niet alleen geld nodig (in ruime mate aanwezig) maar moet je ook de ideeën en daadkracht hebben om ze uitgevoerd te krijgen. En daar verschillen we echt van inzicht met dit college.

Alle inspanning ten spijt, die boodschap komt niet over. Dan faalt proactief oppositievoeren. Maar zo makkelijk geven we dat niet op. Over twee weken mogen we het hebben over de jaarrekening, een nieuwe kans om duidelijk te krijgen waar die cijfers nu vandaan komen.


Charles Willems, Fractievoorzitter

Volledige inbreng: 160618_Kadernota_PB_3.docx

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.