Dreigende financiële tekorten en bezuinigingen voor de Gemeente Beek

Dreigende financiële tekorten en bezuinigingen voor de gemeente Beek

Maandag 9 april jl. hebben wij kennis genomen van het coalitie akkoord van BBB-NDB en het CDA. Tijdens de bespreking met de informateur kwam naar voren dat er de komende jaren flink bezuinigd dient te worden om een sluitende begroting te presenteren als gevolg van forse tekorten in het sociale domein.

Progressief Beek is uitermate verbaasd hierover omdat de beoogde coalitiepartijen meermaals in de campagne hebben aangegeven trots te zijn op de solide financiële positie van de gemeente Beek. De grote financiële risico’s in het sociale domein en de taakstelling van meer dan in een miljoen euro in de komende jaren volgens de begroting 2018, zijn voor Progressief Beek reden geweest om de begroting niet goed te keuren.

Dat de kiezer voorafgaand aan de verkiezingen hierover niet op een correcte en duidelijke wijze is geïnformeerd acht Progressief Beek ronduit kiezersbedrog. Gelet op de voorgenomen forse bezuinigingen is het vreemd en onverantwoord om de wethouders voor een bedrag ca. 42 duizend euro te belonen met een hoger salaris. Wij roepen het toekomstige college op om dit voornemen in te trekken.

Mede gelet op de bezuinigingen in de komende raadsperiode heeft Progressief Beek voorgesteld om samen met BBB-NDB en het CDA een brede coalitie te vormen teneinde gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen en een breed draagvlak te creëren. Progressief Beek heeft vooraf aangegeven dat alle thema’s bespreekbaar zijn, dus ook het sociale domein. BBB-NDB en het CDA hebben die mogelijkheid tot beleidsvernieuwing niet aangegrepen.

De burgers van Beek zullen na de verkiezingen wakker worden met een kater. Voorafgaand aan de verkiezingen had men het idee dat de gemeentelijke financiën op orde waren, maar nu zal in de komende raadsperiode de broekriem aangehaald moeten worden. Geen prettig vooruitzicht voor de komende jaren in Beek.

 

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.