In derde termijn: Raad Oktober (deel 1)

In de raadsvergadering van donderdag 20 oktober stonden een groter aantal onderwerpen op de agenda. Vanuit de fractie van Progressief Beek vonden wij het de moeite waard om bij de raadsvergadering aan elk punt aandacht te besteden, ook al wilden de andere fracties er een hamerstuk van maken. Oordeel zelf of dat terecht is.

 

Zo ging het in eerste instantie over het haal en breng plan van het afval dat wij allen dagelijks produceren. Doordat we gemiddeld per huishouden minder afval produceren kunnen de tarieven omlaag. Prima, maar dat zal zeker nog de nodige aandacht en bewustwording vergen om de daarvoor noodzakelijke gedragsverandering te laten beklijven. Het streven is nobel, maar de bereidheid van de bevolking helaas niet eindeloos. Scheiden aan de bron van onder andere oud papier met behulp deels van verenigingen is daarbij een probaat middel, dit in tegenstelling van containers op verschillende locaties in Beek, welke een bron van ergernis en overlast (kunnen) vormen.
Vervolgens het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan. Het huidige plan kenmerkt zich door het nemen van een aantal kleine maatregelen en benoemt een groter aantal nog uit te werken plannen voor de toekomst. Dat vindt Progressief Beek een gemiste kans. Een visie schrijf je niet alleen op maar laat je ook tot uiting komen in voorstellen die voorzien van een prioriteitsstelling over een periode van enkele jaren uitgevoerd gaan worden. Dan weet je wat te wachten staat en weet je ook waar de middelen naar toe gaan en welke investeringen passen bij de uitgewerkte visie. Dit college lijkt voor een ander koers te kiezen.

De uitwerking geschiedt niet in samenhang maar wordt als een postzegelverzameling stukje voor stukje concreter gemaakt. Het resultaat leidt dan tot wel mooie woorden over een principe als “shared space” maar geen uitwerking ervan. Aandacht voor voetgangers wordt met de mond beleden. Problemen die gaan ontstaan als de Buitenring Parkstad manifest is worden niet benoemd omdat ze nu nog niet urgent zijn. Nu maar hopen dat daar wel tijdig op gereageerd wordt. En ondertussen spelen de coalitiepartijen met het college een spelletje door via flux overgenomen moties wat zg “heikele” onderwerpen aan te kaarten, een metropool als Beek behoeft schijnbaar een randweg…naast de A2. Het overnemen gaat zelfs zo snel dat de moties worden ingetrokken voordat oppositiepartijen daar inhoudelijk op hebben kunnen reageren.

 

Een derde onderwerp vanuit de commissie grondgebiedszaken betrof de Regionale Structuurvisie Wonen. Ook daar deden de collegepartijen maar het zwijgen toe. En dat terwijl dat stuk bepalend is voor ons woningbeleid van de komende jaren en juist het ontbreken daarvan in de afgelopen raadsvergadering tot de nodige discussie heeft geleid. Immers werd bij het handelen van het college toen verwezen naar een beleidsonderbouwing die feitelijk nu pas door de raad is vastgesteld.
Gelukkig is de structuurvisie een helder stuk geworden waar ook in de afspraken tussen de verschillende regio’s in Zuid-Limburg de nodige uitgangspunten zijn vastgelegd. Dat zou toekomstige problemen moeten kunnen voorkomen. Maar wat als bijvoorbeeld de economie aantrekt en de woningbehoefte groter wordt, wat dan? Gek genoeg vroegen alleen de VVD en Progressief Beek aandacht voor die vraag.

Regeren is immers vooruitzien nietwaar?

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.