O, dat vliegveld!

Geen onderwerp houdt in Beek de gemoederen zo wakker als het vliegveld. Veel inwoners ervaren de overlast in toenemende mate als onverdraaglijk. Anderen beklemtonen de belangrijke functie van MAA voor de werkgelegenheid en de welvaart. De meeste beslissingen over de toekomst van de luchthaven worden niet genomen in Beek, maar op provinciaal en landelijk niveau. Maar Beek vertegenwoordigt wel de meest betrokken mensen en zal helder en duidelijk een standpunt moeten innemen. Om duidelijkheid te krijgen over de voor- en nadelen van MAA, op economisch gebied en ook op het vlak van welzijn en woongenot, heeft de provincie besloten tot een alomvattende kosten-batenanalyse. Progressief Beek is een warm voorstander van dit onderzoek.

 

Hoe staat Progressief Beek in dit debat?

 

  1. In de Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA) moet nadrukkelijk de sluiting en alternatieve gebiedsontwikkeling van de luchthaven als mogelijke uitkomst worden meegenomen. Wanneer de MKBA aantoont dat de kosten van het vliegveld groter zijn dan de baten, is sluiting de aangewezen oplossing.
  2. Een verdere stijging van de overlast is niet acceptabel als het vliegveld openblijft.
  3. Schade en onveiligheid door turbulentie door vliegtuigen is niet acceptabel. Op grond daarvan kan een vliegverbod worden opgelegd aan bepaalde types vliegtuigen.
  4. Voor een goede nachtrust blijft het vliegveld gesloten tussen 23.00 en 7.00 uur.
  5. De belasting van het milieu wordt gecontroleerd. Door vliegtuigen veroorzaakte schade wordt gecompenseerd. De schade wordt verhaald op de luchthaven en op de verantwoordelijke bedrijven.
  6. Een vertegenwoordiging van Beekse inwoners wordt betrokken bij de besteding van het leefbaarheidsfonds.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.