Wat gaat dat allemaal kosten?

Het huishoudboekje van de gemeente moet in orde zijn en blijven.  Dat betekent concreet:

 

  1. Investeringen worden gedaan vanuit een sluitende begroting.
  2. De belasting op onroerend goed (WOZ) dient te dalen naar het Limburgs gemiddelde.
  3. Tarieven worden vastgesteld naar rato van het gebruik. Immers de gebruiker en de vervuiler betaalt.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.