Redden van de planeet

Er wordt veel verwacht van mensen om de klimaatverandering tegen te gaan en om over te gaan op een fossielvrije energie. Soms moeten burgers hun vertrouwde manier van leven ingrijpend veranderen.  Zij hebben daarbij recht op goede ondersteuning, ook door de gemeente.

 

Progressief beek neemt de volgende concrete stappen:

 

  1. Zonnepanelen op alle daken die zich daarvoor lenen. Er moet regelgeving komen dat er geen woningen en bedrijven meer worden gebouwd zonder eigen zonnepanelen.
  2. Er moet ook een regeling komen die vaststelt dat de opbrengsten van zonneparken ten goede komen aan de inwoners. Het klimaatakkoord gaat uit van 50% burgerparticipatie. Dat moet uitganspunt zijn van het beleid.
  3. Beekse burgers worden geholpen met het verduurzamen van hun woning door gerichte informatievoorziening via een energieloket.
  4. Ondersteuning wordt verleend door financiële hulp bij de voorinvestering.

5.De gemeente ondersteunt de inwoners bij warmtechecks, isolatie en woningaanpassing. Er komt een regeling die de inwoner in staat stelt de aanpassing onder gunstige voorwaarden te financieren.

  1. Er komt een onafhankelijk onderzoek over de financiële en technische mogelijkheden van Het Groene Net voor de inwoners van Beek.
  2. De gemeente ontwikkelt beleid om de hoeveelheid huishoudelijk afval te verminderen. En het afval dat wordt ingezameld, wordt zoveel mogelijk gerecycled.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.