In derde termijn: Beleid Zonneparken

Zonneparken. Daar ging het donderdag over in de raadszaal.
De inbreng van Progressief Beek:
  • Het klimaatprobleem is urgent, ga aan de slag en lobby meer voor zonnepanelen op het vliegveldterrein
  • Motie: Draagvlak is voor Progressief Beek topprioriteit. Beleidsplannen kunnen veel willen, maar de burger bepaalt het succes van de energietransitie
  • Enkele zonneweides in het buitengebied zijn simpelweg nodig, maar laten we daar heldere maxima aan stellen. Dat verwoorden we in ons amendement.
Een terugblik op video: https://youtu.be/-8tFaw7ziY8

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.